Banazîr

Kohteesta Kontuwiki

Banazîr on Samvais Gamgin etunimi westroniksi: sen merkitys on 'yksinkertainen, tyhmänpuoleinen'.[1]

Kuten muutkin westroninkieliset nimet, Banazîr esiintyy Tarussa Sormusten herrasta tekstissä käännettynä ja muotoiltuna englanniksi. Englanninkielinen vastine Samwise (suomennoksessa Samvais vain kirjoitusasu on muutettu) on peräisin muinaisenglannin sanasta samwís, joka merkitsee suunilleen samaa kuin banazîr. Kutsumanimenä käytettiin lyhennettyä muotoa Ban (käännettynä Sam). [2]

Nimen kehityksessä

Liitteen F aikaisemmissa versioissa Samvaisin westroninkielinen nimi esiintyy käsikirjoituksessa F1 muodossa Bolnōth (Bol)[3] ja käsikirjoituksessa F2 muodossa Banzīr (Ban).[4] ja vielä myöhemmin Banzīra.[5] Näissä käsikirjoituksissa mainitaan myös, että kutsumanimi Ban (Bol) saatettiin ymmärtää myös lyhennetyksi merkitykseltään komeammasta nimestä Bannātha (Bolagar).[6]

Katso myös:

  • Ranugad – Samvaisin isän etunimi Ham westroniksi, lyhennettynä Ran.
  • Galbasi (Galpsi) – Samvaisin sukunimi Gamgi westroniksi.

Viitteet

  1. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. *** / *** / *** / *** / 1174.
  2. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. 533 / 975 / *** / *** / 1174-1175 (suomennosten painovirheistä ks. tämän artikkelin keskustelusivu).
  3. HoMe XII, s. 60 [viite 36].
  4. HoMe XII, s. 51.
  5. HoMe XII, s. 83.
  6. HoMe XII, s. 51, 60 [viite 60].