Quendi and Eldar

Kohteesta Kontuwiki

Yleistä

Quendi and Eldar[1] on J. R. R. Tolkienin noin vuosina 1959-1960 kirjoittama pitkä essee, joka käsittelee pääasiassa haltioiden itsestään käyttämien nimien alkuperää. Esseen käsikirjoituksessa on myös haltiakielinen otsikko Essekenta Eldarinwa ja sen sisällöstä kertova lyhyt johdantoteksti:

Tutkimus haltioiden ja heidän eri sukukuntiensa ja ryhmiensä haltiakielisten nimien alkuperästä: sekä liitteet heidän muista lihallisista olennoista käyttämistään nimistä: ihmisten, kääpiöiden ja örkkien; ja analyysistä, jonka he tekivät omasta kielestään, quenyasta: sekä huomautus 'valarin kielestä'.[2]

Tekstin historiasta

Esseestä on säilynyt koneella kirjoitettu kopio sekä tämän hiilipaperikopio. Käsin kirjoitetulla nimiösivulla (sekä koneella kirjoitetun tekstin että hiilipaperikopion) ovat edellä mainittu haltiakielinen otsikko sekä johdanto.

J. R. R. Tolkien korjasi koneella kirjoitettua tekstiä käsin; muutamia myöhäisiä lisäyksiä lukuun ottamatta samat korjaukset on huolellisesti lisätty molempiin kopioihin. Painetussa tekstissä seurataan Tolkienin tekstiä melko tarkasti, mutta Christopher Tolkien jätti pois laajan osuuden Appendix D:stä (tilan säästämiseksi mutta myös koska "kyseinen osuus on jonkinverran abstrakti selonteko varhaisten lingvististen taruntietäjien fonologisista teorioista ja Fëanorin osuudesta niihin"). Tämä osuus on myöhemmin julkaistu Vinyar Tengwarissa alkuperäisen käsikirjoituksen kera.[3]

Tolkien lisäsi vielä toiseen kopioon kahdeksansivuisen esseen Ósanwe-kenta, joka niinikään on julkaistu Vinyar Tengwarissa.[4]

Appendix C:stä on vielä huomattava, että sen alkuosa on julkaistu jo The History of Middle-earth -sarjan edellisessä osassa luvun Myths Transformed kymmenennessä, örkkejä käsittelevässä osassa.[5]

Christopher Tolkien lisäsi lukuun Quendi and Eldar liitteenä myös erillisen tekstin Cuivienyarna.[6]

Esseen sisältö

Seuraavassa lyhyt katsaus esseen eri osiin jaoteltuna alaotsikkojen mukaan.

Quendi and Eldar

A. The principal linguistic elements concerned (s. 360-372)

Aluksi esitellään tärkeimmät kielelliset elementit, joita jatkossa tarkastellaan lähemmin. Nämä elementit ovat vartalot *KWENE, *ELE, *DELE ja *HEKE sekä joukko niistä johdettuja sanoja kantakielissä (Common Eldarin, Primitive Quendian). Lisäksi mainitaan vartalo *AWA, joka esiintyi eräässä tarkasteltavassa yhdyssanassa, ja vartalot *ABA, *WO ja *HO, joihin se eldarilaisissa kielissä osittain sekaantui. Tämän jälkeen siirrytään tutkimaan esiteltyjen sanojen saamia muotoja eri tytärkielissä.

B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin, and Sindarin (s. 372-380)

Osuus, jonka otsikkona on siis "Haltioita ja heidän alaryhmiään merkitsevien termien merkitykset ja käyttö quenyassa, telerissä ja sindarissa" jakautuu näiden kielien mukaan kolmeen kappaleeseen, joissa esitellään kunkin kielen haltioita merkitsevää termistöä alussa esiteltyjen vartaloiden pohjalta. Lisäksi neljännessä kappaleessa (s. 380) paneudutaan tarkemmin termiin Abarī.

C. The Clan-names, with notes on other names for divisions of the Eldar (s. 380-385)

Alussa on mielenkiintoinen katsaus alkuperäisiin kolmeen sukukuntaan, minyar, tatyar ja nelyar sekä kolmen suuren sukukunnan (vanyar, ñoldor [= noldor] ja lindar [= teleri]) muodostumiseen näistä.

Tämän jälkeen käsitellään yksityiskohtaisemmin sukukuntien nimiä lindar (teleri), vanyar, ñoldor, sindar ja nandor.

Appendix A. Elvish names for Men (s. 386-387)

Haltioiden ihmisistä käyttämät nimet.

Appendix B. Elvish names for Dwarves (s. 387-389)

Haltioiden kääpiöistä käyttämät nimet.

Appendix C. Elvish names for the Orcs (s. 389-391)

Haltioiden örkeistä käyttämät nimet.

Appendix D. *Kwen, Quenya, and the Elvish (especially Ñoldorin) words for 'Language' (s. 391-397)

Aluksi esitellään lähinnä sanojen quendi, quenya, lambe ja tengwe alkuperää sekä viitataan haltioiden kirjoitukseen (tengwesta) ja kääpiöiden elekieleen (iglishmêk).

Note on the 'Language of Valar' (s. 397-407)

Tärkeä katsaus valarin kieleen, sen alkuperään, sanastoon ja vaikutukseen haltiakielten kehityksessä.

Viitteet (s. 407-420)

J. R. R. Tolkienin omat viitteet tekstiin sekä toimittajan, Christopher Tolkienin loppuviitteet.

APPENDIX. The legend of the Awaking of the Quendi (Cuivienyarna) (s. 420-424)

Erillinen J. R. R. Tolkienin teksti, haltioiden perimätiedoksi tai saduksi tarkoitettu kertomus haltioiden heräämisestä, joka on liitetty tämän luvun yhteyteen ilmeisesti, koska Quendi and Eldar käsittelee myös haltioiden ensimmäisiä heimonimiä. Tekstin sisällöstä laajemmin artikkelissa Cuivienyarna.

Viitteet

  1. HoMe XI, s. 359-424.
  2. HoMe XI, s. 359.
  3. Vinyar Tengwar 39, 1998, s. 4-11.
  4. Vinyar Tengwar 39, 1998, s. 21-34; myöhemmin löydetyt etymologiset huomautukset: Vinyar Tengwar 41, 2000, s. 5-6.
  5. HoMe X, s. 416.
  6. Ks. alla: APPENDIX. The legend of the Awaking of the Quendi (Cuivienyarna) (s. 420-424).

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia