Marcho

Kohteesta Kontuwiki

Marcho oli helokesien heimoon kuulunut hobitti, joka veljensä Blancon kanssa lähti vuonna 1601 ka. Briistä länteen mukanaan suuri joukko hobitteja. Veljekset olivat saaneet Arthedainin kuninkaalta Argeleb II:lta luvan uudisasutuksen perustamiseen sillä ehdolla, "että he pitäisivät Suuren sillan sekä muutkin tiet ja sillat kunnossa, jouduttaisivat kuninkaan lähettien matkaa ja tunnustaisivat kuninkaan herruuden".[1]

Marcho ja Blanco joukkoineen ylittivät Baranduinjoen Paasikaarten siltaa pitkin ja valtasivat asuttavakseen kaiken maan joen ja Kaukavaarojen väliltä. Tuo maa sai nimen Kontu ja sen ajanlasku, konnunlasku, aloitettiin vuodesta 1601 ka.[1]

Nimestä

Nimi Marcho on ilmeisesti peräisin muinaisenglannin sanasta mearh, joka tarkoittaa 'hevosta'.[2]

Tolkien muutti "pohjoista alkuperää" olevat hobittien sanat muinaisenglannista johdetuiksi sanoiksi samoin kuin hän muutti rohirriminkieliset nimet muinaisenglantiin, koska hänen mielestään muinais- ja nykyenglannin suhde vastasi suunnilleen rohirrimin kielen ja westronin suhdetta.[3]

Koska myös nimi Blanco (< me. blanca) tarkoittaa '(valkoista tai harmaata) hevosta',[4] on ilmeistä, että Konnun perustajien nimet voidaan yhdistää veljeksiin Hengist ja Horsa, jotka tarinan mukaan johtivat anglit, saksit ja juutit Britanniaan 400-luvulla.[5] Muinaisenglannin hengest tarkoittaa 'ruunaa, ratsua'[6] ja hors 'hevosta'.[7]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 TSH, Prologi hobiteista ja muustakin, s. *** / 16 / *** / *** / 16 / ***; TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. *** / 937 / *** / *** / 1123 / ***.
  2. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. mearh (luettu 9.8.2020). Vrt. myös mearas.
  3. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. *** / *** / *** / *** / 1175 / 968; vuoden 2023 laitoksessa suomennos suoraan alkutekstistä, aiemmissa laitoksissa suppeammin referoituna.
  4. Ks. Blanco : Nimestä.
  5. RC, s. 19; ks. myös Hengist and Horsa (Wikipedia [en]; luettu 8.8.2020); The Medieval in Middle-earth: The Anglo-Saxon Habits of Hobbits (Thijs Porck, Dutch Anglo-Saxonist 13.11.2016; luettu 8.8.2020).
  6. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. hengest (luettu 9.8.2020).
  7. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. hors (luettu 9.8.2020).