Blanco

Kohteesta Kontuwiki

Blanco oli helokesien heimoon kuulunut hobitti, joka veljensä Marchon kanssa lähti vuonna 1601 ka. Briistä länteen mukanaan suuri joukko hobitteja. Veljekset olivat saaneet Arthedainin kuninkaalta Argeleb II:lta luvan uudisasutuksen perustamiseen sillä ehdolla, "että he pitäisivät Suuren sillan sekä muutkin tiet ja sillat kunnossa, jouduttaisivat kuninkaan lähettien matkaa ja tunnustaisivat kuninkaan herruuden".[1]

Marcho ja Blanco joukkoineen ylittivät Baranduinjoen Paasikaarten siltaa pitkin ja valtasivat asuttavakseen kaiken maan joen ja Kaukavaarojen väliltä. Tuo maa sai nimen Kontu ja sen ajanlasku, Konnunlasku, aloitettiin vuodesta 1601 ka.[1]

Nimestä

Nimi Blanco on ilmeisesti peräisin muinaisenglannin sanasta blanca, joka tarkoittaa 'valkoista tai harmaata hevosta'.[2] Tolkien muutti "vanhaa pohjoista perua" olleet hobittien sanat muinaisenglannista johdetuiksi sanoiksi samoin kuin hän muutti rohirriminkieliset nimet muinaisenglantiin, koska hänen mielestään muinais- ja nykyenglannin suhde vastasi suunnilleen rohirrimin kielen ja westronin suhdetta.[3]

Koska myös nimi Marcho (< me. mearh) tarkoittaa 'hevosta', on ilmeistä, että Konnun perustajien nimet voidaan yhdistää veljeksiin Hengist ja Horsa, jotka tarinan mukaan johtivat anglit, saksit ja juutit Britanniaan 400-luvulla.[4] Muinaisenglannin hengest tarkoittaa 'ruunaa, ratsua'[5] ja hors 'hevosta'.[6]

Hobittien sukutauluista tunnetaan toinenkin samaa nimeä kantanut kontulainen: Blanco Piukkapaula.[7]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 TSH, Prologi hobiteista ja muustakin, s. *** / 16 / *** / *** / 16; TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. *** / 937 / *** / *** / 1123.
  2. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. s.v. blanca (luettu 9.8.2020).
  3. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. *** / *** / *** / *** / 1175, ks. myös pidempi selonteko alkuteoksessa: LotR, Appendix F II, s. 11362004, 2005 (suomennettu vain pääpiirteittäin).
  4. RC, s. 19; ks. myös Hengist and Horsa (Wikipedia [en]; luettu 15.11.2016); The Medieval in Middle-earth: The Anglo-Saxon Habits of Hobbits (Thijs Porck, Dutch Anglo-Saxonist 13.11.2016; luettu 15.11.2016).
  5. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. hengest (luettu 9.8.2020).
  6. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. hors (luettu 9.8.2020).
  7. Ks. artikkeli Blanco Piukkapaula.