Paasikaarten silta

Kohteesta Kontuwiki
Paasikaarten silta. Kuva: Laichalaf

Paasikaarten silta (engl. Bridge of Stonebows) oli númenorilainen silta, joka ylitti Baranduinin. Hobitit antoivat sille myöhemmin nimeksi Rankkivuon silta (engl. Brandywine Bridge).[1]

Silta mainitaan Tarun Sormusten herrasta Prologissa kerrottaessa, miten veljekset Marcho ja Blanco saapuivat Kontuun uudisasukkaiden joukon johtajina vuonna 1601 ka.[2]

...saatuaan luvan Fornostin ylhäiseltä kuninkaalta he ylittivät ruskean Baranduin-joen mukanaan suuri joukko hobitteja. He käyttivät Paasikaarten siltaa, joka oli rakennettu Pohjoisen valtakunnan vallan aikana...[2]

Samassa yhteydessä sillasta käytetään myös nimitystä Suuri silta[2] (engl. Great Bridge).

Nimestä

Sillan englanninkielisessä nimessä esiintyvä sana Stonebow(s) on peräisin muinaisenglannin sanasta stānboȝa 'kivikaari'.[3]

Viitteet