Kontuwiki:Wikiprojekti Käytännöt/Lähdekäytäntö

Kohteesta Kontuwiki

Tämä on arkistoitu sivu, jonka sisältö ei ole enää ajankohtaista.

Lähdekäytäntö määrittelee, miten tarinoiden eri versioita kuvaillaan Tolkienin teosten maailmaa käsittelevissä artikkeleissa.

Tämä käytäntö vastaa lähinnä muiden vastaavien projektien "kanonisuuskäytäntöjä", joissa määritellään ne virallisina pidetyt lähteet, joiden tietojen katsotaan olevan "totta".[1][2][3] Kaanonin käsitettä on kuitenkin vaikea soveltaa Tolkienin kirjoituksiin, minkä vuoksi sitä ei käytetä tällä sivulla.

Yleistä

Kontuwiki kuvaa ensisijaisesti Tolkienin luomaa maailmaa sellaisena kuin se esiintyy romaanissa 'Taru Sormusten herrasta (jonka Tolkien itse valmisteli julkaistavaksi) ja sen jälkeen kirjoitetuissa teksteissä (joista lähes kaikki on julkaistu tekijän kuoleman jälkeen). Tämän kauden kirjoitusten voidaan yleisesti ottaen ajatella sijoittuvan samaan universumiin. Jo ennen Sormusten herran julkaisua Tolkien ryhtyi päivittämään Silmarillionia sen kanssa yhteensopivaksi, ja kun hän teoksen ilmestyttyä jatkoi luomansa maailman laajentamista ja syventämistä, hän pyrki kunnioittamaan julkaistussa tekstissä kerrottuja tietoja. Koska Tolkien ei kuitenkaan koskaan saanut muun muassa Silmarillionia valmiiksi, monista tarinoista ei ole lainkaan "virallista" versiota.

Seuraavissa ohjeissa "lähteillä" tarkoitetaan tämän myöhäisen kauden kirjoituksia. Sormusten herraa edeltävän materiaalin käsittelystä kerrotaan erikseen sivun lopussa.

Lähteiden käyttö

Periaatteet

Legendariumin henkilöitä, paikkoja ynnä muita käsittelevät artikkelit kirjoitetaan lähtökohtaisesti maailman sisäisestä näkökulmasta, jossa eri lähteiden tiedot kootaan yhteen ja esitetään ikään kuin totena historiana. Tämä esitystapa on mahdollinen, jos aihetta käsittelevät lähteet ainoastaan täydentävät toisiaan eivätkä näytä edustavan eri näkemyksiä.

Jos kuitenkin aiheesta on ristiriitaisia näkemyksiä, artikkelissa pyritään kuvailemaan kaikki tarinan versiot. Se, miten tämä käytännössä toteutetaan, riippuu artikkelista. Eri lähteiden tiedot voidaan käsitellä omien otsikoidensa alla, jolloin kukin osio voidaan kirjoittaa enimmäkseen tai kokonaan maailman sisäisestä näkökulmasta. Toinen mahdollisuus on järjestää artikkeli esimerkiksi kronologisesti ja huomioida vaihtoehtoiset näkemykset niissä kohdissa, joissa se on tarpeen. Tällöin tekstissä on siirryttävä välillä ulkoiseen näkökulmaan ja viitattava Tolkienin teoksiin. Jos aihe sitä vaatii, on myös mahdollista kirjoittaa koko artikkeli ulkoisesta näkökulmasta, esimerkiksi selostamalla Tolkienin ajatusten kehitystä tekstistä toiseen.

Lähteiden luokittelu

Kontuwikin kirjoittajien ei tarvitse olla yhtä mieltä siitä, mitkä tarinoiden versiot ovat parhaita tai oikeita. Tietojen esittämistä varten on kuitenkin käytössä seuraava lähteiden jaottelu:

 • Päälähteet: Hobitti, Taru Sormusten herrasta, muut Tolkienin elinaikana julkaistut teokset (tarvittaessa käytetään tapauskohtaista harkintaa) ja Silmarillion.
 • Muut lähteet: Kaikki muut lähteet.

Päälähteiden tarinaversioita käsitellään ensisijaisina versioina, jotka kerrotaan artikkelissa ensimmäiseksi.

Täydentäviä ohjeita

 • Kirjoittajalla ei tarvitse olla käytössään kaikkia artikkelin aihetta käsitteleviä lähteitä. Artikkelin voi aloittaa kertomalla jonkin päälähteen tiedot.
 • Kun artikkelin aiheeseen viitataan muualla wikissä, ei välttämättä ole mielekästä selostaa tarinan eri versioita. Usein jonkin päälähteen seuraaminen riittänee: voidaan esimerkiksi kirjoittaa "Fingonin poika Gil-galad" tai "Gil-galad, joka Silmarillionissa on Fingonin poika".
 • Tekstien luonnoksissa esiintyviä, saman tekstin viimeisimmässä versiossa hylättyjä ajatuksia ei yleensä käsitellä itsenäisinä versioina, vaan niiden käsittely kuuluu esimerkiksi "Tarinan kehitys" -osioon.

Miten lähteitä ei ole tarkoitus käyttää

 • Tolkienin kirjoitusten jättämien aukkojen paikkaaminen ja sen pohdinta, "mitä oikeasti tapahtui".
 • Yhtenäisen kertomuksen luominen yhdistelemällä selvästi ristiriitaisia tarinaversioita.

Vanhemmat lähteet

Varhaiset, Tarua Sormusten herrasta edeltävät tarinaversiot käsitellään yleensä erikseen, esimerkiksi otsikon "Tarinan kehitys" alla. Jos artikkelin aihe esiintyy vain varhaisissa kirjoituksissa, asiasta mainitaan yleensä artikkelin tekstissä.

Viitteet

 1. Canon policy (Memory Alpha, Star Trek)
 2. Canon policy (Wookieepedia, Star Wars)
 3. Canon (Tolkien Gateway)

Avoimet asiat

 • Kaikki