Joulupukin kirje 1936

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo J. R. R. Tolkienin teoksen Kirjeitä Joulupukilta maailmasta

Joulupukin kirje 1936 sisältää kaksi kirjettä sekä yhden yliviivatun muistiinpanon. Ensimmäisen kirjeen alkuosan on kirjoittanut Joulupukki, loppuosan hänen sihteerinsä Ilbereth; lisäksi Napakontio on kirjoittanut loppuun oman huomautuksensa ja vielä sen jälkeen Joulupukki oman viestinsä.[1] Kirjeen mukaan Joulupukki on liittänyt piirtämänsä kuvan.[2] Toinen kirje sisältää Napakontion viestin sekä sen piirtämät hiisiaakkoset.[3] Lisäksi mukana on yliviivattu Joulupukin marraskuussa kirjoittama muistiinpano, johon Napakontio on lisännyt oman kommenttinsa.[4]

Joulupukin kirje

Joulupukin kirjeessä on päiväys "Törmälinna / Pohjoisnapa / keskiviikkona joulukuun 23:ntena 1936" (engl. Cliff House / North Pole / Wednesday Dec. 23rd / 1936) ja se on osoitettu rakkaille lapsille (engl. My dear Children). Joulupukki on kirjoittanut vain alkuosan, jossa hän puhuu kauheista tapahtumista ja kertoo liittävänsä kirjeeseen kuvan, "joka selittää yhtä ja toista". Hän toivoo, että lahjat eivät ole märkiä ja jättää loput erään tonttunsa selitettäväksi, sillä hän on yhä poissa tolaltaan.[5]

Kirjeen loppuosan on kirjoittanut sihteeritonttu Ilbereth pienellä ja hyvin siistillä käsialalla. Hän kertoo ensin Napakontion keksimästä numerointijärjestelmästä: "jokainen lapsi, jonka kanssa Joulupukki on tekemisissä, saa oman numeron ja me opettelemme ne ulkoa, samoin kuin kaikki osoitteet". Kun kaikki lahjat oli paketoitu ja numeroitu, Napakontio meni kylpyyn mutta se oli jättänyt hanat auki ja nukahtanut ammeeseen sillä seurauksella, että katon läpi valui alakerran lattialle viidentoista sentin vesikerros ja kaikki kastui. Joulupukki suuttui mutta Napakontio totesi vain, että "kirje on tänä vuonna kuulemisen arvoinen" ja kehotti Joulupukkia piirtämään tapauksesta kuvan ja kysymään lapsilta, "onko tapaus heistä hassu vai ei". Joulupukki lauhtui lopulta ja alkoi itsekin pitää tapausta hassuna. Lahjatkin saatiin lopulta paketoitua ajoissa uudestaan.[6]

Ilberethin allekirjoituksen alle on Napakontio kirjoittanut oman hiisiaakkosia koskevan viestinsä jota se jatkaa erillisessä kirjeessä.[7]

Suomennoksesta puuttuva loppuosa

Napakontion viestin alla on vielä Joulupukin kirjoittama teksti, jota ei ole mukana suomennoksessa. Teksti kuuluu:

You will find two snapshots in this letter. Give them back to your Mother. I hoped she has not missed them. One of my elves borrowed them. You will find out what for. Y(ou)rs F. C. ("Löydätte tästä kirjeestä kaksi valokuvaa. Antakaa ne takaisin äidillenne. Toivoin, ettei hän ole kaivannut niitä. Yksi tontuistani lainasi niitä. Saatte huomata miksi. Teidän J(oulu)p(ukki)")[8]

Hämärän peittoon jää, mitä valokuvat esittivät ja miten ne liittyivät joululahjoihin.

Kuva

Joulupukin piirtämän kuvan oikeassa reunassa on ylhäältä alas teksti Xtmas 1936 : F. C. ("Joulu 1936 : J(oulu)p(ukki)") ja vasemmassa reunassa lukee samoin Best wishes for 1937 from F. C. & P. B. ("Parasta onnea vuodelle 1937 J(oulu)p(ukilta) & N(apa)k(ontiolta)"). Alareunaan on kirjoitettu A Merry ChristmaS ("Iloista joulua"). Kolmiosaisen kuvan ylimmässä osassa on monilta vuosilta tuttu maisema öisestä Pohjoisnavasta, alimmassa osassa Napakontio seisoo liitutaulun ääressä karttakeppi kädessään opettamassa tontuille numerointijärjestelmäänsä.[9] Keskiosa esittää poikkileikkausta Törmälinnasta: yläkerrassa Napakontio uinuu ammeessa, josta vuotaa lattialle vettä; vesi valuu lattian läpi alakertaan, jossa lahjapinojen ääressä ovat Joulupukki sekä kaksi tonttua, joista toisella on sateenvarjo. Takaseinällä on kaksi ovea. Oikeanpuoleisesta ovesta kurkistaa tonttu, vasemmalla on suljettu ovi, jonka vieressä seinällä on tikkaiden takana korkea aikataulu; sen otsikko TIMES ("Ajat") on luettavissa.[10]

Kirjekuori

Kuvassa näkyy osin päällekkäin kaksi kuorta. Alemman kuoren yläreunassa on hyvin himmeästi lyijykynällä kirjoitettu teksti, ilmeisesti To be delivered / before Chr(istmas) day, oikeassa yläkulmassa näyttää lukevan MS. [...] 62. Päällimmäiseen kuoreen on kirjoitettu värikynillä koristeellinen osoite Master C. & Miss P. Tolkien / 20 Northmoor Road / Oxford / ENGLAND. Vasemmassa alakulmassa ovat Joulupukin nimikirjaimet F. C.. Oikeassa yläkulmassa on tekstitön postimerkki, jossa on pohjoisnapamaisema. Viivaleimassa lukee N 36 P ("P(ohjois)n(apa) (19)36").[11]

Napakontion kirje

Päiväämätön kirje on jatkoa Napakontion Joulupukin kirjeen loppuun kirjoittamaan viestiin, jossa se sanoo, ettei "löydä niitä aakkosia" ja lupaa etsiä niitä joulun jälkeen.[12] Erilliselle paperille kirjoittamassaan viestissä Napakontio ilmoittaa kuitenkin löytäneensä aakkoset ja lähettävänsä niistä jäljennöksen. Hiisiaakkoset ovat omalla sivullaan; sivun oikeassa yläkulmassa on otsikko GOBLIN ALPHABET ("hiisiaakkoset").[13]

Joulupukin muistiinpano

2. marrask(uuta) 1936 (engl. Nov. 2nd / 1936) päivätyssä muistiinpanossa on ensin luettelo siitä, miten paljon mitäkin tavaroita tarvitaan lahjoja varten ("Nukkeja 70 000 / Nooan arkkeja 8000 / Vetureita 50 000...") ja lopuksi muistiinpano varastosta löytyvistä ja tilattavista tarvikkeista. Muistiinpano on viivattu yli ja Napakontio on kirjoittanut poikittain toteamuksensa, että kyseessä on "jotain J.P:n tuherruksia" ja ettei se ole löytänyt puhdasta paperia (ja siksi käyttää ilmeisesti hiisiaakkosia varten kyseisen muistiinpanon tyhjää kääntöpuolta) eikä voi etsiä sellaista, sillä "Se [= Joulupukki] on lukinnu ovensa" ilmeisesti yhä vihaisena vesivahingosta.[14]

Viitteet

 1. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 145, 148-149 (teksti); s. 144, 146 (kuvat kirjeestä); 149 (kuva kirjekuorista).
 2. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 147 (kuva).
 3. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 149 (teksti); s. 150-151 (kuvat).
 4. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 153 (teksti); s. 152 (kuva).
 5. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 145; s. 144 (kuva).
 6. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 145, 148.
 7. Ks. alla "Napakontion kirje".
 8. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 146 (kuva).
 9. Liitutaulussa näkyvät numerot 560783 ja 560784; ne ovat samat kuin vuoden 1935 kirjeen kuoressa ja ilmiselvästi tarkoittavat Christopheria ja Priscillaa. Ks. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1935, s. *** / 137 (kuva).
 10. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 147 (kuva).
 11. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 149 (kuva).
 12. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 149 (teksti); s. 146 (kuva). – Kyseessä ovat Napakontion laatimat hiisiaakkoset, jotka Joulupukki mainitsi vuoden 1932 kirjeessään ja joilla kirjoitetun viestin Napakontio liitti tuohon kirjeeseen. Ks. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1932, s. *** / 108, 111 (teksti); s. 110 (kuva hiisiaakkosilla kirjoitetusta kirjeestä).
 13. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 149 (teksti – suoraa jatkoa Joulupukin kirjeen lopussa olevaan viestiin); s. 150 (kuva kirjeestä); s. 151 (kuva hiisiaakkosista). – Hiisiaakkosista, ks. artikkeli Hiisiaakkoset.
 14. J. R. R. Tolkien, Kirjeitä JoulupukiltaJoulupukin kirje 1936, s. *** / 153 (teksti); s. 152 (kuva).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia