Halad

Kohteesta Kontuwiki

Halad 'valvoja, vartija' (engl. warden), on Brethilin ihmisten päällikön nimike tarinassa The Wanderings of Húrin.[1] Tässä tarinassa sana haladin on sanan halad monikko ja tarkoittaa Haldadin jälkeläisiä, joiden joukosta päälliköt valittiin. Aikaisemmissa kirjoituksissa[2] haladin tarkoittaa koko Halethin kansaa. Eräissä muistiinpanoissa Tolkien suunnitteli muuttavansa sanan halad muotoon halbar[3] 'päällikkö' (engl. chieftain) ja nimeävänsä myös Haldarin (Halethin veljen) Halbariksi. Näitä muutoksia ei kuitenkaan tehty itse kertomuksiin.[4]

Narn i Chîn Húrinissa, jonka Brethiliä käsittelevät osat (käsikirjoitus NE) on kirjoitettu vuosia ennen The Wanderings of Húrin -tarinaa, Brethilin hallitsijalla ei ole erityistä titteliä. Brandiria kutsutaan vain "valtiaaksi" (engl. lord).[5]

Halethin kansan johtajat

Tulkintatavasta riippuen ensimmäisenä Halethin kansan johtajana voidaan pitää Haldadia, jonka johdolla kansa saapui Beleriandiin ja asettui asumaan Thargelioniin tai hänen tytärtään Halethia, joka ensimmäisenä virallisesti valittiin kansan johtajaksi. Teoksessa The War of the Jewels julkaistun "Haladinin sukupuun"[6] mukaan Halethin kansan johtajat ja heidän elinvuotensa ovat seuraavat:

Sukupuu on julkaistu suppeammassa muodossa (yhdessä Hadorin huoneen sukupuun kanssa) myös Silmarillionin[7] ja Húrinin lasten tarinan[8] liitteissä.

Hardangin jälkeen Halethin huone sammui ja valta Brethilin metsässä siirtyi vähäisemmille miehille. Heistä ensimmäinen oli Avranc Dorlasin poika, joka oli ollut Hardangin uskollinen tukija ja toveri.[9]

Nimestä

Sana halad on peräisin Bëorin kansan vanhasta kielestä ja tarkoittaa 'vartijaa' (engl. warden). Bëorin kansan ja Haldadin kansan kielessä hal(a) tarkoitti 'vartioimista'.[10]

Katso myös

Viitteet

  1. HoMe XI, s. 263, 270.
  2. Ks. esim. Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. *** / 138; KTK 4.I, Drúedain, s. *** / 440 (viite 2).
  3. Ks. myös artikkeli Haldar: Nimestä.
  4. HoMe XI, s. 238, 309 [viite 55].
  5. Esim. KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 152 / 131 = HLT 13, Túrinin tulo Brethiliin, s. 195, KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 178 / 153 = HLT 16, Glaurungin tulo, s. 231.
  6. HoMe XI, s. 237.
  7. Silm., sukupuu Hadorin huone ja Halethin kansa, s. 386 / [322].
  8. HLT, Sukupuut, s. [267].
  9. HoMe XI, s. 308 [viite 54].
  10. HoMe XI, s. 270 (vrt. Haldad 'vahtikoira').