Kantaeldar

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Alku-eldar)

Kantaeldar (KE) (engl. Common Eldarin, lyh. CE, tai Primitive Eldarin, lyh. PE)[1] on "oletettu haltioiden yhteinen kieli, sellaisena kuin se oli Länteen suuntautuneen Suuren marssin alussa, mutta erityisesti sellaisena joksi se kehittyi Marssin aikana".[2] Marssista kieltäytyneiden haltioiden, avarin, kielen "on täytynyt olla eron hetkellä sama".[2] Kun marssijat eli eldar jakautuivat edelleen useisiin ryhmiin, kantaeldar kehittyi Amanissa quenyaksi ja teleriksi ja Keski-Maassa sindariksi ja nandoriksi.

Kantaeldar ei ollut kirjoitettu kieli, joten se esiintyy Tolkienin kirjoituksissa "oletettuna" kielenä eli tytärkielten perusteella rekonstruoituna kantakielenä. Noldorin maanpakolaisiin kuuluneiden kielentutkijoiden sanotaan ryhtyneen kehittämään teorioita kantaeldarista Beleriandissa, kun he olivat tutustuneet sindarin kieleen ja laajentaneet ymmärrystään kielten muuttumisesta.[3]

Alkuhaltiakielestä kantaeldariin

Varhaisinta haltiakielen muotoa, jota puhuttiin ennen Marssin alkua, kutsutaan alkuhaltiakieleksi. Tolkien ei aina erikseen maininnut, oliko jonkin asteriskilla merkityn eli rekonstruoidun muodon tarkoitus olla kantaeldaria vai alkuhaltiakieltä. Joitain eroja näiden vaiheiden välillä käy ilmi muuan muassa esseestä Quendi and Eldar.[4] Eräs esimerkki on lyhyiden vokaalien *-a, *-e, *-o kato sanan lopussa: alkuhaltiakielen *kwene 'henkilö (mask. ja fem.)' > kantaeldarin *kwēn (-kwen).[5]

Kantaeldarista eldarilaisiin kieliin

Erään kuvauksen mukaan kantaeldarissa ei ollut vielä suuria eroja eri sukukuntien välillä nandorin jättäessä matkan kesken. Jäljelle jääneen joukon saapuessa Suuren meren rannoille noldor ja vanyar puhuivat yhä samaa murretta, jota telerin puheenparsi muistutti läheisesti.[2] Toisaalta Quendi and Eldarin mukaan teleriläisille kielille (Amanin teleri, sindar ja nandor) voidaan rekonstruoida oma kantakieli, kantateleri.[6] Kantateleriä voidaan kuvata kantaeldarin murteeksi[7] tai erilliseksi kieleksi.[8]

Äänneoppi

1950-luvulla kirjoitettu, quenyan kehitystä käsittelevä Outline of Phonology sisältää kuvauksen kantaeldarin äänteistä "ennen sen jakautumista vanyarin, noldorin ja telerin eri murteisiin".[9] Seuraava esitys perustuu tähän lähteeseen. Artikkelissa ei ole toistaiseksi käytetty lähteenä Parma Eldalamberon 18:ssa julkaistuja kantakieliä koskevia kirjoituksia.

Konsonantit[10]
p t k
ph th kh
b d g
m n ñ
w l, r y, [w]
s h

Konsonantit *ph *th *kh ovat aspiraattoja [pʰ tʰ kʰ], on [ŋ] ja *y on [j]. Alkuperäisessä taulukossa Tolkien merkitsi konsonantin *w sekä ensimmäiseen että kolmanteen sarakkeeseen, kenties siksi, että kyseinen äänne voidaan luokitella useammalla tavalla.[11] Hakasulkeet kolmannessa sarakkeessa ovat Tolkienin myöhempi lisäys.

Lyhyet vokaalit[12]
i u
e ə o
 
a
Pitkät vokaalit[12]
ī ū
ē ō
ę̄ ǭ
ā

Vokaalit *ę̄ *ǭ ovat väljempiä kuin *ē *ō, mahdollisesti suunnilleen [ɛː ɔː].

Konsonantit *l *r *m *n *ñ esiintyivät myös syllabisina.

Viitteet

 1. Primitive Eldarin on suomennettu aiemmin "alku-eldariksi" (Humphrey Carpenter, J. R. R. Tolkien: Elämäkerta III.1., Kadonneet tarut, s. 112 / ); uusimmissa suomennoksissa "kantaeldariksi" (lyh. "KE"; Catherine McIlwaine, Tolkien: Mies joka loi Keski-Maan, s. 50; Humphrey Carpenter, J. R. R. Tolkien: Elämäkerta III.1., Kadonneet tarut, s. / 106). Nimelle Common Eldarin ei sen sijaan ole tiedossa julkaistua suomennosta.
 2. 2,0 2,1 2,2 Kuvaus quenyan historiasta ja sen suhteesta sukukieliinsä (J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 127–129). Kirjoitusajankohta ei ole tiedossa, mutta eräässä samaan paikkaan sijoitetussa muistiinpanossa on päiväys vuodelta 1962 (s. 131).
 3. The Shibboleth of Fëanor (HoMe XII, s. 342).
 4. Helge Fauskanger: Primitive Elvish - where it all began, kohta "Common Eldarin".
 5. HoMe XI, s. 360; vrt. "Eldarin Hands, Fingers & Numerals – Part One", Vinyar Tengwar 47, 2005, s. 13.
 6. HoMe XI, s. 375 ("the Common Telerin change of kw > p"), 407
 7. Helge Fauskanger: Primitive Elvish - where it all began, kohta "Internal History" ("Common Eldarin (or the Common Telerin dialect of it)").
 8. David Salo: On Telerin, kohta "Pendi ar Elloi" ("Common Telerin, i.e., the language ancestral to the Telerin of Aman, to Sindarin, and to the languages of the Nandor").
 9. "Outline of Phonology", Parma Eldalamberon 19, 2010, s. 68.
 10. "Outline of Phonology", Parma Eldalamberon 19, 2010, s. 69.
 11. Ks. Labio-velar approximant (Wikipedia [en]).
 12. 12,0 12,1 "Outline of Phonology", Parma Eldalamberon 19, 2010, s. 105. Lähteessä vokaalit on esitetty ainoastaan luettelon muodossa.