"Runot suomentanut Panu Pekkanen"

Kohteesta Kontuwiki

"Runot suomentanut Panu Pekkanen" (lainausmerkit sisältyvät otsikkoon) on Arden R. Smithin kirjoitus Vinyar Tengwarin numerossa 22 (maaliskuu 1992; s. 26–29), kolumnissa Transitions in Translations.[1] Artikkelissa kuvaillaan, miten Tolkienin englanninkielisiä riimu- ja tengwar-kirjoituksia on käsitelty eri käännöksissä ja esitellään tarkemmin kolme käännöstä, joissa kirjoitukset on käännetty kohdekielelle. Artikkelin nimi johtuu väärinkäsityksestä, sillä Smith tulkitsi, että Pekkasen osuus suomennoksissa on ollut riimujen (engl. runes), ei runojen, kääntäminen. Oikaisu julkaistiin seuraavassa numerossa.[2]

Sisältö

Artikkelissa mainitaan aluksi eri tapoja, joilla kyseisiä kirjoituksia on käsitelty: englanninkielisen tekstin painaminen sellaisenaan (esimerkkeinä mainitaan ranskalainen ja japanilainen Hobitti), niiden korvaaminen merkityksettömillä koukeroilla (portugalilainen Hobitti, 1962; artikkelin ilmaus on transform the characters into nonsensical signs) tai poistaminen kokonaan (saksalainen Hobitti). Smith ottaa sen kannan, että ansiokkain käsittelytapa on kääntää englanninkieliset kirjoitukset samalla tavoin kuin muukin teksti, ja siirtyy käsittelemään käännöksiä, joissa näin on tehty.

Italiankielisessä käännöksessä Lo Hobbit, kääntäjä Elena Jeronimidis Conte (viite: ninth printing of the Tascabili Bompiani paperback, January 1988; this translation was first published in Milano by Adelphi Edizione in 1973), Throrin kartan riimut on käännetty italiaksi. Nämä riimukirjoitukset ilmeisesti toistetaan esipuheessa, jossa on myös riimuin kirjoitettu otsikko "LO HOBBIT / O / LA RICONCWUISTA DEL TESORO". Smith esittää transkription kustakin tekstistä.

Loppuosa artikkelista käsittelee suomalaisia riimu- ja tengwar-kirjoituksia kirjoissa Hobitti ja Taru Sormusten herrasta. Sormusten herran tekstien analyysi perustuu yksiosaiseen laitokseen (viitteenä WSOY, 1988), joten nimiösivun suomennetut tekstit ovat mukana. Smith mainitsee myös ylösalaisin painetun Sormuksen kaiverruksen. Suomalaisia versioita kiitetään muun muassa korkeatasoisesta kalligrafiasta. Artikkeli päättyy sanoihin:

Has any other Tolkien translation been prepared with so much care? Granted, there are a few goofs (the inverted Ring-inscription, for on Balin's tomb, and the like), but the extraordinary talent and effort that went into these Finnish editions earns them an A+ in my book. To WSOY, Kersti Juva, and especially Panu Pekkanen: Ylistäkää heitä, i.e. A laita te!

Viitteet

  1. "Transitions in Translations", a column by Arden R. Smith, Vinyar Tengwar 22, (maaliskuu) 1992, s. 26-30: Arden R. Smith, "Runot suomentanut Panu Pekkanen", s. 26-29.
  2. "Transitions in Translations", a column by Arden R. Smith, Vinyar Tengwar 23, (toukokuu) 1992, s. 24-26: Arden R. Smith, "Oops!", s. 24.