Oudanuumen

Kohteesta Kontuwiki
Entkäräjät. Kuva © aegeri.

Oudanuumen (engl. Derndingle) oli Fangornin metsän syvyyksissä sijainnut laakso, jossa entkäräjät kokoontui ja josta entit lähtivät marssimaan kohti Rautapihaa. Oudanuumenta ympäröi "läpipääsemättömistä ikivihreistä puista muodostunut muuri", jonka läpi pääsi kolmesta kapeasta aukosta tallattua polkua pitkin. Muurin sisäpuolella oli "melkein maljamaisen pyöreä, hyvin laaja ja syvä" ruohon peittämä notko, jonka keskellä kasvoi kolme korkeaa hopeakoivua.[1] Oudanuumenesta oli Rautapihaan matkaa 50 virstaa.[2]

Nimestä

Englanninkielinen nimi Derndingle tarkoittaa "salattua notkoa". Kääntäjille kirjoittamissaan ohjeissa Tolkien kertoo, että englannin dingle on vanhahtava sana, joka tarkoittaa 'syvää (puiden varjostamaa) notkoa', kun taas Dern 'salattu, kätketty' (vrt. nimi Dernhelm 'salaisuuden kypärä') on "jo kauan sitten jäänyt pois käytöstä".[3]

Suomennos Oudanuumen sisältää myös kaksi hieman tavallisuudesta poikkeavaa sanaa. Outa on ainakin Pohjois-Suomessa käytetty 'metsän' synonyymi[4] ja uumen tarkoittaa 'sisusta, kätköä'.[5]

Viitteet

  1. TSH II/3.4., Puuparta, s. *** / *** / 96-97 / 103 / 497.
  2. Scheme (RC, s. 389). – Alkutekstin silver-birch on suomennettu "hopeakoivuksi"; nimi tarkoittaa rauduskoivua.
  3. Nomenclature s.v. Derndingle (RC, s. 768, vrt. s. 388). – Vrt. myös Vanhassa metsässä sijainnut Notko (engl. Dingle).
  4. Outamaita ja auvikoita (Vesa Heikkinen, Kotimaisten kielten keskus 19.1.2016; luettu 19.12.2020); ks. myös Nykysuomen sanakirja, osa 4, 1956], s. 131 s.v. outa.
  5. Nykysuomen sanakirja, osa 6, 1961 s. 224 s.v. uumen.