Oudanuumen

Kohteesta Kontuwiki
Entkäräjät. Kuva © Lída Holubová.

Oudanuumen (engl. Derndingle) oli Fangornin metsän syvyyksissä sijainnut laakso, jossa entkäräjät kokoontui ja josta entit lähtivät marssimaan kohti Rautapihaa. Oudanuumenta ympäröi "läpipääsemättömistä ikivihreistä puista muodostunut muuri", jonka läpi pääsi kolmesta kapeasta aukosta tallattua polkua pitkin. Puumuurin sisäpuolella oli suuri notko, joka oli "melkein maljamaisen pyöreä, hyvin laaja ja syvä, ja korkea ikivihreä pensasaita kruunasi sen reunoja. Notko oli sileä ja ruohon peitossa eikä siellä kasvanut muita puita kuin kolme hyvin korkeaa ja kaunista koivua aivan maljan pohjalla".[1] Oudanuumenesta oli Rautapihaan matkaa 50 virstaa.[2]

Nimestä

Englanninkielinen nimi Derndingle tarkoittaa "salattua notkoa". Kääntäjille kirjoittamissaan ohjeissa Tolkien kertoo, että englannin dingle on vanhahtava sana, joka tarkoittaa 'syvää (puiden varjostamaa) notkoa', kun taas Dern 'salattu, kätketty' (vrt. nimi Dernhelm 'salaisuuden kypärä') on "jo kauan sitten jäänyt pois käytöstä".[3]

Suomennos Oudanuumen sisältää myös kaksi hieman tavallisuudesta poikkeavaa sanaa. Outa on ainakin Pohjois-Suomessa käytetty 'metsän' synonyymi[4] ja uumen tarkoittaa 'sisusta, kätköä'.[5]

Viitteet

  1. TSH II/3.4., Puuparta, s. *** / *** / 96-97 / 103 / 497 / 409. Sitaatti vuoden 2023 laitoksen sanamuodossa.
  2. Scheme (RC, s. 389). – Alkutekstin silver-birch on suomennettu vuoden 2007 yksiosaiseen laitokseen saakka "hopeakoivuksi", vuoden 2023 laitoksessa "koivuksi"; nimi tarkoittaa rauduskoivua.
  3. Nomenclature s.v. Derndingle (RC, s. 768, vrt. s. 388). – Vrt. myös Vanhassa metsässä sijainnut Notko (engl. Dingle).
  4. Outamaita ja auvikoita (Vesa Heikkinen, Kotimaisten kielten keskus 19.1.2016; luettu 19.12.2020); ks. myös Nykysuomen sanakirja, osa 4, 1956], s. 131 s.v. outa.
  5. Nykysuomen sanakirja, osa 6, 1961 s. 224 s.v. uumen.