Ornil

Kohteesta Kontuwiki

Ornil oli Nargothrondin haltia, joka puhui Túrinille, kun tämä kiirehti takaisin kohti kaupunkia Tumhaladin taistelun jälkeen. Suuri tuuli pudotti lehtiä puista ja Ornil sanoi: "Niin kaatuu[1] myös Nargothrondin kansa, mutta heille ei kevät koita".[2]

Ornil mainitaan ainoastaan "Harmaiden annaalien" kertomuksessa Nargothrondin tuhosta vuonna 495 av.[2] eikä hänestä tiedetä muuta tämän lausahduksen lisäksi.

Nimestä

Mahdollisesti sindarinkielisen nimen Ornil alkuosana on orn 'puu'.[3] David Salon mukaan siinä saattaa esiintyä diminutiivipääte -il, joten hänen mukaansa nimen merkitys on mahdollisesti 'pieni puu'.[4]

Toisaalta nimen loppuosaa -nil voisi pitää quenyankielisenä lyhyempänä varianttina päätteestä -ndil (myös -dil) joka esiintyy useissa henkilönnimissä ja merkitsee 'kiintymystä, epäitsekästä rakkautta'.[5] Tällöin alkuosan tulisi olla quenyan ornë 'puu'. Samankaltaisia nimiä ovat Eärendil / Eärnil 'meren ystävä'; nimen Ornil pidempi muoto olisi Ornendil 'puun ystävä', joka tunnetaan Gondorin kuninkaan Eldacarin pojan nimenä.

On kuitenkin muistettava, että Keski-Maassa asuneen noldorin nimet tunnetaan lähinnä sindarinkielisessä muodossa, joten quenyankielinen nimi tässä yhteydessä on epätodennäköinen.

Viitteet

  1. Engl. fall, joka voi tarkoittaa sekä (lehtien) putoamista että (kansojen/ihmisten) kaatumista.
  2. 2,0 2,1 Harmaat annaalit §277 (HoMe XI, s. 86).
  3. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 438 / 382 (s.v. orn). – Paul Strackin mukaan nimi on sindaria. Ks. Eldamo, s.v. Ornil.
  4. D. Salo, A Gateway to Sindarin s. 356. Päätteestä -il, ks. Gateway s. 164. Salon esimerkkeinä ovat sanat brethil 'koivu', ernil 'prinssi' (vrt. aran 'kuningas') ja niphredil 'lumikello'.
  5. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 438 / 382 (s.v. -(n)dil).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia