Númenorilaisten ikääntyminen

Kohteesta Kontuwiki

Númenorilaisten ikääntyminen (engl. The Ageing of Númenóreans) on teoksen Kirjoituksia Keski-Maasta kolmannen osan kahdestoista luku.[1]

Tolkien kirjoitti ilmeisesti yhdessä tekstin "Númenorilaisten elämä" kanssa (noin vuonna 1965) mustalla mustekynällä kaksi lyhyttä tekstiä, jotka sisältävät edellistä tarkempia taulukoita Elrosin jälkeläisten ja muiden númenorilaisten ikääntymistahdin eroista.[2]

Teksti 1

Taulukossa ikääntyminen on jaettu jaksoihin "miehuus", "täysikasvuisuus", "nuoruus", "tarmo", "väsymyksen alku". Kaikki númenorilaiset saavuttivat "miehuuden" 20-vuotiaina ja "täysikasvuisuuden" 25-vuotiaina, Elrosin suvussa 25-30-vuotiaina. Erot alkoivat näkyä "tarmon" (engl. vigour) kaudessa, joka muilla númenorilaisilla kesti 25-vuotiaasta 175-vuotiaaksi (tai pidempään) mutta Elrosin suvussa 300-vuotiaaksi. "Väsymyksen alku" (engl. Coming of weariness) ajoittui muilla númenorilaisilla 200-225-vuotiaille, Elrosin suvussa 350-400-vuotiaille ("tai vähän myöh[emmin]").[3]

Taulukkoa seuraa teksti, jossa kerrotaan parhaasta avioitumisiästä, joka sijoittui yleensä "nuoruuteen" (noin 25-125 ikävuotta muilla, 25-200 ikävuotta Elrosin suvussa). Elrosin suvussa noin 100-vuotiaiden miesten ajateltiin olevan parhaassa avioitumisiässä, muiden númenorilaisten osalta ikä oli 50 vuotta. Naiset avioituivat kuitenkin nuorempina, kuningassuvussa noin 50-vuotiaina, muissa suvuissa 30-vuotiaina. Vain harvoin lapsia syntyi yli 150-vuotiaille.[4]

Teksti 2

Toisen tekstin taulukkoon on liitetty uusi rivi, "kypsyys" (engl. maturity), Elrosin suvussa noin 100-150-vuotiailla, muissa suvuissa noin 50-vuotiailla; muuten taulukon ikävuodet ovat suunnilleen samat.[5]

Taulukon jälkeen seuraavassa tekstissä selitetään tarkemmin termiä "kypsyys", joka tarkoitti "ruumiin lisäksi täysin varttunutta mieltä"; tällöin oli paras aika avioliitolle. Avioitumista saattoivat kuitenkin lykätä miehet, jotka olivat kiinnittäneet huomionsa joihinkin tavoitteisiin, varsinkin ne jotka olivat "kääntyneet kohti Merta". Naisten varttuminen tapahtui samaan tahtiin kuin miesten, mutta heillä "nuoruus" kesti lyhyemmän aikaa eivätkä he sen jälkeen yleensä synnyttäneet. Naiset myös menivät naimisiin nuorempina ja siten useimmin avioituivat itseään vanhempien miesten kanssa. Kuitenkin he olivat usein pitkäikäisempiä, sillä he "pitivät tiukemmin kiinni maailmasta ja pyrkimyksistään, eivät väsyneet yhtä nopeasti kuin miehet eivätkä halunneet lähteä".[5]

Tämän jälkeen seuraa uusi taulukko, jossa annetaan miesten ja naisten avioitumisiät (yleiset ja ääripäät erikseen) kuningassuvussa ja muiden númenorilaisten parissa. Taulukon mukaan tavalliset númenorilaiset miehet avioituivat 20-175-vuotiaina, naiset 20-125-vuotiaina, kuningassuvussa 25-vuotiaista 250-vuotiaiksi (miehet) tai 200-vuotiaiksi (naiset).[6]

Erillinen muistiinpano

Carl F. Hostetter liittää luvun loppuun samasta paperinipusta peräisin olevan muistiinpanon, joka on edellisistä teksteistä erillinen mutta sisällöltään samansuuntainen.[6]

Tekstissä todetaan, että númenorilaisten pitkäikäisyys johtui vastauksesta "edainin (ja Elrosin) rukouksiin". Vaikka Manwë varoitti heitä pyynnön vaaroista, he halusivat elää pidempään, koska "halusivat hankkia enemmän tietoa". Mutta kuten Erendis myöhemmin sanoi,[7] heistä tuli "jonkinlaisia haltioiden jäljitelmiä, ja heidän miehillään oli päässään niin paljon tietoa ja miehiä vaivasi sellainen tekemisen ja aikaansaamisen halu, että he harvoin lepäsivät tai osasivat nauttia nykyhetkestä. Onneksi heidän vaimonsa olivat viileitä ja kiireisiä – mutta Númenor ei ollut mikään suuren rakkauden saari".[6]

Viitteet

  1. KKM 3.XII, Númenorilaisten ikääntyminen, s. 385-387 (NoMe 3.XII, The Ageing of Númenóreans, s. 328-330).
  2. KKM 3.XII, Númenorilaisten ikääntyminen, s. 385; ks. myös KKM 3.XI, Númenoriaisten elämä, s. 372.
  3. KKM 3.XII, Númenorilaisten ikääntyminen, s. 385.
  4. KKM 3.XII, Númenorilaisten ikääntyminen, s. 385-386.
  5. 5,0 5,1 KKM 3.XII, Númenorilaisten ikääntyminen, s. 386.
  6. 6,0 6,1 6,2 KKM 3.XII, Númenorilaisten ikääntyminen, s. 387.
  7. Erendisin puhe, ks. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 283-284 / 240.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia