Liminvuo

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Liituvirta)

Liminvuo (uusi suomennos; aikaisempi suomennos Liituvirta)[1] (engl. Limlight) virtasi pohjoisesta Fangornin metsästä Anduiniin ja muodosti Rohanin (ja sitä ennen Calenardhonin) pohjoisrajan.[2]

Liminvuo oli samalla myös Gondorin pohjoisraja viimeistään siitä lähtien, kun käskynhaltija Minalcar (myöhemmin kuninkaana Rómendacil II) linnoitti Anduinin länsirannan "Liminvuon suulle saakka" palatessaan vuonna 1248 ka. aloittamaltaan voittoisalta sotaretkeltä itään.[3]

Joen pohjoispuolella oli Celebrantin kenttä, jolla käytiin 2510 ka. merkittävä taistelu, jossa gondorilaiset kukistivat éothéodin avustuksella balchothin ja ajoivat sen Liminvuon yli etelään.[4]

Ennen taistelua Anduinin linjaa puolustaneet olivat kärsineet tappion; etelästä apuun tullut armeija oli ensin ajettu pohjoiseen Liminvuon taakse ja siellä Sumuvuorilta tulleet örkit ahdistivat sen takaisin Anduinin rantaan. Silloin Eorlin johtama éothéod saapui paikalle ja käänsi taistelun kulun.[5]

Nimestä

Sormusten herran kääntäjille kirjoittamissaan ohjeissa (Nomenclature) Tolkien puuttuu nimen Limlight loppuosaan -light ja sanoo kirjoitusasun viittaavan siihen, että kyseessä on yhteiskielinen nimi [koska kirjoitusasu on englantilainen], mutta kehottaa jättämään hämärän elementin lim- muuttamatta ja kääntämään loppuosan -light: adjektiivi light on merkitykseltään 'kirkas, selkeä' (engl. bright, clear).[6]

Joki mainitaan myös myöhäiseen kertomukseen Cirion ja Eorl sisältyvässä Rohanin rajojen kuvauksessa.[7] Kyseiseen kohtaan liittyy viite, jossa Tolkien selittää, että vaikka tekstissä on käytetty paikannimistä niiden sindarinkielisiä muotoja, éothéod nimesivät myöhemmin monet paikat uudelleen. He mukauttivat joitain vanhempia nimiä omaan kieleensä sopiviksi, käänsivät joitain merkityksen mukaan ja korvasivat osan itse keksimillään nimillä. Tolkien toteaa, että Tarussa Sormusten herrasta käytetään enimmäkseen näitä rohanilaisia nimiä, ja luettelee tekstissä käytettyjen sindarinkielisten nimien vastineet rohirrimin kielessä.[8] Christopher Tolkien on lisännyt viitteeseen oman kommenttinsa, josta suurin osa on kuitenkin jätetty pois suomennoksesta. Pois jätetty osuus käsittelee Liminvuon nimeä, jonka osalta teksti ja viite ovat vaikeaselkoisia:

Joennimi Limlight on hämmentävä. Tekstistä ja huomautuksesta on tässä kohdin kaksi versiota, joista toisessa sindarinkielinen nimi näyttää olevan Limlich, mukautettuna Rohanin kieleen muodossa Limliht ("modernisoitu" Limlight). Toisessa (myöhemmässä) versiossa Limlich on korjattu hämmentävästi tekstissä muotoon Limliht, joten siitä tulee sindarinkielinen muoto. Muualla [s. 384 suomennoksessa] tämän joen sindarinkielinen nimi on muodossa Limlaith. Tämän epävarmuuden vuoksi olen käyttänyt tekstissä muotoa Limlight. Mikä tahansa alkuperäinen sindarinkielinen nimi onkaan ollut, on vähintään selvää, että rohanilainen muoto oli sen väännös eikä käännös, ja että sen merkitystä ei tunnettu (vaikka eräässä muistiinpanossa, joka on kirjoitettu paljon aiemmin kuin yksikään edellisistä, nimen Limlight sanotaan olevan osittainen käännös haltiakielisestä nimestä Limlint 'nopea-kirkas' [engl. swift-light]).

Aikaisintaan 1960-luvun lopulla kirjoitetussa etymologisessa muistiinpanossa joen sindarinkielinen nimi on Limhír. Rohanilaisessa nimessä Limliht(ēa) alkuperäiseen elementtiin lim- oli liitetty sen käännökseksi tarkoitettu līht sekä ēa 'joki'. Ei ollut kuitenkaan selvää, tarkoittiko līht tässä nimessä 'kirkasta' vai 'kevyttä', tai mikä elementin lim- alkuperäinen merkitys oli. Tolkien esittää, että lim- saattoi olla alkujaan sindarin limp '(kirkas/välkehtivä) neste' (quenya linque) tai lhim 'liukuva, liitävä, liukas, sileä'.[9]

Eri versioille on siten yhteistä, että Lim- on sindaria ja omaksuttu sellaisenaan rohanilaiseen nimeen ja sen nykyaikaistettuun versioon.

Käännöksestä

Vanha suomennos "Liituvirta" näyttää perustuvan ajatukseen, että Limlight on englantia ja sen alkuosa lim- viittaa kalkkiin (engl. lime). Uusi suomennos (Taru Sormusten herrasta, painos vuodelta 2021) sen sijaan vastaa käsitystä, että Lim- on haltiakielinen elementti.[10]

Viitteet

  1. Suomennos Liminvuo esiintyy ensimmäien kerran Tarun Sormusten herrasta yksiosaisen laitoksen vuoden 2021 painoksessa sekä Keskeneräisten tarujen kirjan vuoden 2021 kuvitetussa laitoksessa; tätä aiemmissa painoksissa käytetään suomennosta Liituvirta.
  2. TSH I/2.9., Suuri virta, s. *** / *** / *** / *** / 397 / ***, ks. myös KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. *** / 302.
  3. TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. *** / *** / *** / *** / 1078 / ***.
  4. TSH, liite A II, "Eorlin huone", s. 455-456 / 920 / 428 / 527 / 1099 / ***; KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 409 / 343; KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 427 / 358 (viite 27). Katso myös artikkeli Celebrantin kentän taistelu.
  5. TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. *** / *** / *** / *** / 1087 / ***.
  6. Nomenclature s.v. Limlight (RC, s. 773).
  7. KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 417 / 350.
  8. KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 431–432 / 363 (viite 46).
  9. NoMe 3.I, Dark and Light, s. 284, 285 [viite 8].
  10. Ks. yllä "Nimestä".

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia