Hlothran

Kohteesta Kontuwiki

Hlothran on hobittien sukunimen Tölli (engl. Cotton) westroninkielinen muoto. Se on peräisin Konnussa melko yleisestä kylännimestä, ja muodostuu sanoista hloth 'kaksihuoneinen asumus tai kolo' ja ran(u), joka merkitsee pientä ryhmää sellaisia asumuksia kukkulanrinteessä. Sukunimenä se on joko muunnos sanasta hlothram(a) 'tölliläinen' (engl. cottager). Isäntä Töllin isoisän nimi oli Hlothram, ja se on käännetty Tölliläksi (engl. Cotman).[1]

Cotton ja puuvilla

Tolkien huomauttaa, että vaikka englanninkielinen sukunimi Cotton ja sana cotton 'puuvilla' eivät ole yhteydessä toisiinsa, yhteiskielessä sanat luthur, luthran merkitsivät 'untuvaa, nukkaa'.[2]

Viitteet

  1. LoTR, Appendix F II, s. 11382004 (puuttuu suomennoksesta); ks. myös HoME XII, s. 48-49, jossa nimi on muodossa Lothran, Lothram (< hloth-ram(a)), ja johdettu sanoista hlotho ja rān.
  2. HoME XII, s. 49.