Elrosin huone

Kohteesta Kontuwiki

Elrosin huone (engl. House of Elros) on nimitys, jota käytetään Elrosin Eärendilin ja Elwingin pojan jälkeläisistä: nämä olivat toisella ajalla Númenorin hallitsijoita. Varsinaisesti Elrosin huoneeseen kuuluivat myös Silmarienin, kuningas Tar-Elendilin tyttären ja vanhimman lapsen, kautta Andúniën ruhtinaat; toisen ajan lopussa Númenorin häviön jälkeen Elrosin huone jatkui Keski-Maassa viimeisen Andúniën ruhtinaan Amandilin pojan Elendilin kautta Arnorin kuningashuoneena ja Gondorin kuningashuoneena.

Nimitystä "Elrosin huone" ei kertomuksissa kuitenkaan käytetä muuten kuin Númenorin kuningassuvusta; se esiintyy Akallabêthissa neljä kertaa:

  • ...vaikka [haltiamielet] kyllä pysyivät uskollisina kuninkaalle ja Elrosin huoneelle, tahtoivat he säilyttää ystävyyden eldarin kanssa...[1]
  • Noihin aikoihin synkkeni varjo Númenorin yllä; ja Elrosin huoneen kuninkaitten elonpäivät lyhenivät heidän kapinansa tähden, mutta he kovettivat sydämensä valarin tahtoa vastaan.[2]
  • ja heidän [= Uskollisten] sydäntään raastoi kahtaalle toisaalta uskollisuus Elrosin huoneelle ja toisaalta kunnioitus Mahteja kohtaan.[3]
  • Ja Gimilkhâd kuoli kaksi vuotta ennen kuin oli elänyt kaksisataa ajastaikaa (mikä oli aikainen loppu Elrosin huoneessa noinakin aikoina)[4]

Muualla Silmarillionissa tai Tarussa Sormusten herrasta nimeä ei mainita.

Katso myös

Viitteet