Yavannildi

Kohteesta Kontuwiki

Yavannildi, "Yavannan neidot" (engl. maidens of Yavanna, sindariksi Ivonwin[1]), olivat niitä haltianaisia, joiden ainoastaan oli lupa valmistaa lembasia; tämä valarilta opittu taito säilyi salaisuutena yavannildin parissa.[2]

Nimestä

Quenyankielisen nimen Yavannildi (vain monikko tunnetaan, mutta yksikkömuoto olisi *Yavannildë) alkuosana on valië Yavannan nimi. Loppuosana on ehkä sana *hildë 'seuraaja, perillinen'[3] tai nildë 'ystävä'.[4] Tolkienin käännöksen maidens perusteella sanan loppuosan -nildi / -ildi? voisi olettaa viittaavan 'neitoon',[5] mutta tähän sopivaa sanaa ei ole toistaiseksi löytynyt. Paul Strackin mukaan kyseessä on joko pääte -nildë tai kenties feminiininen tekijäpääte -ldë.[6]

Sen sijaan sindarinkielisen nimen Ivonwin loppuosa on selkeämmin 'neitoa' tarkoittavan sanan gwen(d) monikkomuoto.[7] Nimen alkuosana on Yavannan sindarinkielinen nimi Ivann / Ivon.[8]

Viitteet

  1. Yavannan sindarinkielinen nimi Ivann esiintyy Etymologioissa s.v. YAB- (HoMe V, s. 399), ks. myös HoMe XII, s. 405 [viite 3].
  2. J. R. R. Tolkien, Of Lembas, HoMe XII, s. 404.
  3. Näin Helge K. Fauskangerin mukaan, Quettaparma Quenyallo s.v. Yavannildi, ks. myös s.v. hildi, -hildi. Yksikköä *hildë ei esiinny sellaisenaan Tolkienin kirjoituksissa.
  4. Etymologies s.v. NIL-, NDIL- (HoMe V, s. 378).
  5. Tässä siis monikko, yksikkö: -(n)ildë.
  6. Paul Strack, Eldamo s.v. Yavannildi (luettu 7.3.2021).
  7. Ks. J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 191; Paul Strack, Eldamo s.v. Ivonwin (luettu 7.3.2021).
  8. Ks. artikkeli Ivann ja viite yllä.