Velhot (Roverandom)

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli käsittelee J.R.R. Tolkienin teoksen Roverandom maailmaa, joka on vain osittain yhteneväinen hänen legendariuminsa maailman (Ardan) kanssa


Velhot (engl. wizards) ja taikurit olivat Roverandomin maailmassa harvalukuisia. He tunsivat toisensa ja tarkkailivat toistensa tekemisiä eivätkä aina olleet hyvissä väleissä keskenään.[1]

Roverandomissa nimenomaan velhoksi nimitetään ainoastaan Artakserksestä, joka loihti Roverin leluksi. Hän toimi myöhemmin merenväen palveluksessa Tyynenmeren arkkimaagina. Velhona (tai taikurina) voinee pitää myös hiekkatietäjä Psamatos Psamatidestä,[2] joka teki Roverista taas koiran – tosin se jäi lelukoiran kokoiseksi – ja lähetti sen Kuuhun, jossa tavataan kolmas samaan joukkoon kuuluva henkilö, Kuu-ukko.[3] Hän hallitsi eittämättä taikuutta siinä kuin Artakserkses ja Psamatos. Kuu-ukko oli myös heidän kanssaan alituiseen kirjeenvaihdossa ja kaikki kolme tunsivat toisensa hyvin.[4]

Lokki Larusin eräästä repliikistä voi kaiken kaikkiaan päätellä, että kaikkia kolmea – Artakserksestä, Psamatosia ja Kuu-ukkoa – voi nimittää velhoiksi. Hyvästellessään Kuuhun tuomaansa Roveria lokki lausahti: "Sopii toivoa, että sinusta on hauskaa sotkea velhojen välejä."[5]

Viitteet

  1. Roverandom 1, s. 10 / 17-18.
  2. Roverandom 1, s. 10 / 17: "Psamatos Psamatides oli tämän tietäjän nimi – – hän oli erinomainen taikuri".
  3. Roverandom 2Roverandom 3.
  4. Ks. esim. Roverandom 2, s. 27 / 29.
  5. Roverandom 2, s. 28 / 30.