Sketch of the Mythology

Kohteesta Kontuwiki

Sketch of the Mythology (suom. "Mytologian pääkohdat") on J. R. R. Tolkienin alun perin vuonna 1926 legendariuminsa (josta muotoutui vuosikymmenien mittaan Silmarillion) tapahtumista kirjoittama yhteenveto.

Tekstin tausta

Tolkien laati tämän käsikirjoituksen[1] lähetettäväksi R.W. Reynoldsille, entiselle opettajalleen King Edward's Schoolissa,[2] taustaksi Lay of the Children of Húrin -runolle, jonka Reynolds oli saanut luettavakseen.[3]

Tolkien oli jättänyt kesken tarukokoelmansa ensimmäisen proosaversion, Kadonneitten tarujen kirjan, jo vuoden 1919 tienoilla,[4] ja keskittynyt tällä välin pitkiin runoihin, kuten Lay of the Children of Húrin (n. 1918-1925) ja Lay of the Leithian (1925-1931),[5] jotka nekin jäivät lopulta keskeneräisiksi. "Mytologian pääkohdat" toimi kuitenkin uutena alkuna proosamuotoiselle Silmarillionille, sillä Tolkien ensin korjaili ja täydensi sitä vuosina 1926-1930, ja kirjoitti sen jälkeen uuden ja laajemman version, joka tunnetaan nimellä Quenta (eli Quenta Noldorinwa).[6] Nämä versiot pohjautuivat "Mytologien pääkohdat" -tekstiin, vaikka se olikin vain lyhyt tiivistelmä Kadonneitten tarujen kirjan pidemmistä taruista.

On tosin vaikea sanoa varmasti, johtuvatko erot "Pääkohtien" ja sen edeltäjän välillä tietoisesta halusta muuttaa tarinan rakennetta vai siitä, että "Pääkohdat" on vain tiivis lyhennelmä, mutta kenties suurin muutos, kehyskertomuksen (Eriolin matka Tol Eressëaan ja siellä kerrotut tarinat) pois jättäminen, osoittautui pysyväksi.[7]

Julkaistu teksti ja sen sisältö

Christopher Tolkien julkaisi "Pääkohtien" tekstin teoksessa The History of Middle-earth -sarjan neljännessä osassa The Shaping of Middle-earth.[8] Vaikka tekstiä on paikoitellen korjattu, toisinaan hyvin raskaasti, Christopher Tolkien piti parempana julkaista tekstin "juuri siinä muodossa kuin se alun perin kirjoitettiin (lukuun ottamatta muutamia hyvin pieniä ilmaisutavan muutoksia, jotka eivät mitenkään vaikuta kerrontaan ja jotka on otettu tekstiin ilman erillistä mainintaa)".[9] Christopher Tolkien on myös jakanut tekstin yhdeksääntoista numeroituun mutta otsikoimattomaan lukuun.[10] Käsikirjoituksessa tätä jakoa ei ole, Christopher Tolkien on päätynyt ratkaisuun käytännöllisistä syistä: hän on jakanut myös Quentan samanlaisiin osiin, ja näin näitä kahta tekstiä on helpompi verrata keskenään. Lisäksi hänen mukaansa kommenttien (lähinnä tekstin muutosten) jakaminen pienempiin osiin jokaisen osuuden jälkeen helpottaa niiden tarkastelua.[9]

"Pääkohtien" editio teoksessa The Shaping of Middle-earth jakautuu seuraaviin osiin:

Viitteet

 1. Käsikirjoitukseen viitataan lyhenteellä S.
 2. Richard William Reynolds (1867-1948), ks. The J. R. R. Tolkien Companion and Guide II, s. 846-847.
 3. HoME III, s. 3; HoME IV, s. 11.
 4. Ks. esim. HoME I, s. 203-204, HoME II, s. 3.
 5. Ks. esim. HoME III, s. 1.
 6. Ks. HoME IV, s. 76-77.
 7. Ks. HoME IV, s. 42.
 8. HoME IV, s. 11-75. Luvun nimi on The Earliest 'Silmarillion' : (The 'Sketch of Mythology').
 9. 9,0 9,1 9,2 HoME IV, s. 11.
 10. Sisällysluettelon selittävät otsikot ovat Kontuwikin toimittamia.
 11. HoME IV, s. 11-12, kommentaari s. 42-43.
 12. HoME IV, s. 12-13, kommentaari s. 43-45.
 13. HoME IV, s. 13-15, kommentaari s. 45-46.
 14. HoME IV, s. 15-17, kommentaari s. 47.
 15. HoME IV, s. 17-20, kommentaari s. 48-49.
 16. HoME IV, s. 20-21, kommentaari s. 49-50.
 17. HoME IV, s. 21-22, kommentaari s. 51-52.
 18. HoME IV, s. 22-23, kommentaari s. 52-53.
 19. HoME IV, s. 23-24, kommentaari s. 53-54.
 20. HoME IV, s. 24-26, kommentaari s. 54-56.
 21. HoME IV, s. 26-27, kommentaari s. 56-58.
 22. HoME IV, s. 28-29, kommentaari s. 58-59.
 23. HoME IV, s. 29-32, kommentaari s. 59-61.
 24. HoME IV, s. 32-33, kommentaari s. 61-64.
 25. HoME IV, s. 34-35, kommentaari s. 65-67.
 26. HoME IV, s. 35-37, kommentaari s. 65-67.
 27. HoME IV, s. 37-39, kommentaari s. 67-71.
 28. HoME IV, s. 39-40, kommentaari s. 71-75.
 29. HoME IV, s. 40-41, kommentaari s. 71-75.
 30. HoME IV, s. 41-75.