Quenya-suomi sanaluettelo W

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta QSS W)


Quenya-suomi sanaluettelo
englanninkielinen alkuteos:
Helge K. Fauskanger, Quettaparma Quenyallo

Huom. maanpakolaisten quenyassa sananalkuinen w- muuttui v:ksi, kuten Tolkien on maininnut useiden tässä lueteltujen sanojen yhteydessä.

wa

 • -wa, possessiivipäätteen -va variantti (esim. sanassa andamacilwa, PE 17,147), jota käytetään konsonantin jälkeen.
 • (kirjoitusasu itse asiassa ) subst. "tuuli" (LT 1,266).

wai

wan

waþ

 • waþar vanha muoto sanasta vasar (ks. tätä) (VT 42,9).

we

 • we, , katso ve (2).
 • -wë suffiksi, joka esiintyy monissa henkilönnimissä, mutta ei ole ainoastaan maskuliininen (Elenwë on ainoa varma esimerkki fem. nimestä, jossa on tämä pääte); se on johdettu vartalosta, joka merkitsee pelkästään "henkilöä" (PM 340, WJ 399). Etym. määrittelee päätteen -wë yksinkertaisesti elementiksi, joka esiintyy usein maskuliinisukuisissa nimissä, ja johtaa sen vartalosta (WEG), joka on yhteydessä "(miehiseen) voimaan".

wen

 • wén subst. "vihreys, nuoruus, tuoreus" (GWEN), sekoittunut sanaan wendë "neito".
 • wen subst. "neito, tyttö" (*wend-), varhaisessa "qenyassa" myös wendi (Tolkienin myöhemmässä quenyassa muoto wendë esiintyy: MC, 215 ja Etym., juuret GWEN, WEN/WENED). (LT 1,217.273).
 • -wen "neito" suffiksina, tavallinen pääte naisten nimissä kuten Eärwen *"Meri-neito" (Elem. wen). Myös varhaisessa "qenyassa" on -wen fem. patronyyminä "jnk tytär" (LT 1,271.273), mutta Tolkienin myöhemmässä quenyassa patronyymin pääte näyttää olevan -iel "tytär".
 • wenci ("k") subst., ilmeisesti diminutiivimuoto kannasta wēn- "nainen, neito". Mahdollisesti tämän on tarkoitus olla ennemmin kantaeldaria kuin quenyaa; jos näin on, quenyan muoto olisi *wencë (vrt. nercë "pikku mies") (VT 48,18).
 • wendë subst. "neito" (GWEN), wendë > vendë "neito" (WEN/WENED, VT 45,16; 47,17). Sana wendë "tuo neito" (PE 16,96 vrt. 90). VT 47,17 mukaan tätä "neitoa" tarkoittavaa sanaa "käytetään kaikista ikävaiheista täysin aikuisiin (avioliittoon) asti". Varhaisessa "qenyassa" on myös wendi "neito, tyttö", mutta tämä olisi luultavasti monikko Tolkienin myöhemmässä quenyassa (LT 1,271). Toisaalta VT 48,18 luettelee sanan wendi "nuori tai pienikokoinen nainen, tyttö" (on epäselvää, onko tämä quenyan vai kantaeldarin muoto). Sub tuum praesidium -rukouksen käännöksessä Tolkien käänsi sanalla Wendë/Vendë Neitsyt Mariaan viittaavan sanan "neitsyt". Tässä monikon genetiivi Wenderon esiintyy lauseessa Wendë mi Wenderon "Neitsyiden Neitsyt"; sen sijaan olisi voinut odottaa muotoa *Wendion (VT 44,18).
 • wendelë subst. "impeys" (LT 1,271).
 • wénë > vénë subst. "neitsyys" (WEN/WENED).
 • wentë subst. "puro" (GL 46).
 • wenya adj. "vihreä, kellanvihreä, tuore" (GWEN).

wer

 • wéra vanhan quenyan muoto sanalle véra (ks. tätä).

wet

wi

wil

 • wil- v. "lentää" (aor. 1. p. wilin "minä lennän", muutettu muodosta vilin imperf. villë, joita muotoja olisi käytetty myöhemmässä maanpakolaisten quenyassa. Vanhempi imperf. olisi ollut willë (WIL). Varhaisen "quenyan" sanastossa on wili- "purjehtia, kellua, lentää" (LT 1,273).
 • [wilda], ks. wilwa.
 • wilin subst. "lintu" (LT 1,273; jos tätä "qenyan" sanaa käytetään TSH:n tyylisessä quenyassa, sitä ei saa sekoittaa verbin wil- aoristin 1. persoonaan.)
 • wilma subst. "ilma, alinen ilma(kehä)" (erotuksena tähtien "ylisestä" eli "ulommasta" ilmasta (WIL).
 • wilwa adj. "epämääräinen, edestakaisin värjyvä" (Markirya). Etymologioissa ollut samanlainen sana on viivattu yli: [wilwa > vilwa] "ilma, alempi ilma(kehä)" (erotuksena tähtien "ylemmästä" eli "ulommasta" ilmasta) (WIL). VT 46,21 mukaan Tolkien harkitsi korvaavaksi muodoksi wilda > vilda, mutta hylkäsi sen.
 • wilwarin (wilwarind-, monikossa wilwarindi) subst. "perhonen" (Markirya, WIL, LT 1,273); Wilwarin on tähtikuvion nimi, joka on koetettu yhdistää Kassiopeiaan (Silm.). "Qenyan" adjektiivi wilwarindeën "perhosten kaltainen" (MC 216); quenyan muodosta, ks. wilwarindëa. "Qenyan" samankaltainen muoto wilwarindon "kuin perhonen" (MC 213, 220); Tolkien hylkäsi myöhemmin päätteen -ndon (PE 17,58).
 • wilwarindëa adj. "kuin wilwarin eli perhonen”, mon. wilwarindië (PE 16,96).
 • wilya, ks. vilya.

win

 • winca subst. "kulma, nurkka" (QL 104, kirjoitusasussa ‘winka). Luettava *vinca, jos tämä varhaisen "qenyan" muoto halutaan omaksua TSH:n tyyliseen kolmannen ajan quenyaan.
 • wincë, sanan winicë (ks. tätä) lyhytmuoto.
 • winda subst. "kudelma" (LT 1, 254).
 • [windë > vindë adj. "kalvaansininen" (VT 45,16).]
 • windelë subst. "kangaspuut" (LT 1, 254).
 • windya > vinya adj. "kalvaansininen" (WIN/WIND) (On epävarmaa, hylkäsikö Tolkien tämän sanan vai ei; joka tapauksessa vinya tarkoittaa "uutta" hänen myöhemmissä quenyan versioissaan.)
 • winë (vartalo *wini-, primit. muoto ¤wini annettu) subst. "vauva, puolikasvuinen lapsi", "pikkuinen", käytetään lasten leikissä myös "pikkusormesta" tai "pikkuvarpaasta" (VT 46,10.26, VT 48,6.16). Synonyymeja win(i)cë, winimo. Maanpakolaisten quenyassa sana olisi muodossa *vinë, vrt. samankaltainen sana winya > vinya "nuori, uusi".
 • winga subst. "vaahto, kuohu" (Markirya). Myös wingë.
 • wingë subst. "vaahto, aallonharja, harja" (WIG); "vaahto, pärske" (LT 1,273). Etymologioissa oletetussa esiklassisessa tengwar-järjestelmässä wingë oli myös tengwa n:o 24:n nimi. Tolkien antoi sille myöhemmin uuden nimen wilya > vilya. – Myös winga (Markiryassa).
 • Wingelot, Wingelótë laivan nimi, "vaahtokukka", Earendelin [sic] laivan nimi (WIG, LOT(H)). Ks. myös Vingilot.
 • wingil (wingild-, sillä monikossa Wingildi) subst. "nymfi" (WIG, LT 1,273, PE 16,19); "qenyaa" mon. wingildin "vaahtohengettäret, vaahtoneidot" (MC 216).
 • wingilot subst. "vaahtokukka, Eärendelin laiva" (LT 1,273; Tolkienin myöhemmässä quenyassa Wingelot, Wingelóte). Ks. myös Vingilot.
 • winicë (myös wincë), subst. "vauva", käytetty myös lasten leikissä "pikkusormesta" tai "pikkuvarpaasta" (VT 48,6). Synonyymejä winë, winimo. Maanpakolaisten quenyassa tämä sana esiintyisi muodossa *vinicë, *vincë; vrt. samankaltainen sana winya > vinya "nuori, uusi". Koska diminutiivipääte -icë on peräisin muodosta -iki (VT 48,16), sanalla winicë saattaa olla sama vartalo winici-.
 • winima adj. "lapsellinen" (VT 47,26). Maanpakolaisten quenyassa tämä sana olisi muodossa *vinima; vrt. samankaltainen sana winya > vinya "nuori, uusi".
 • winimo subst. "vauva", "pikkuinen", käytetty lasten leikissä "pikkusormesta" tai "pikkuvarpaasta" (VT 47,10; VT 48,6.16). Synonyymejä winë, win(i)cë. Maanpakolaisten quenyassa tämä sana olisi muodossa *vinimo; vrt. samankaltainen sana winya > vinya "nuori, uusi".
 • winta- verbi "hajottaa, puhaltaa ympäriinsä" (sekä transitiivinen että intransitiivinen) (PM 376).
 • wintil subst. "välke, hohde" (LT 1,261).
 • winya (1) adj. "uusi, tuore, nuori" (VT 45,16; vaikka tämän muodon sisältävä hakusana on viivattu yli Etymologioista, vinya "uusi" on validi sana Tolkienin myöhemmässä quenyassa, ja sen vanhempi vastine on winya. Vrt. winyamo, ks. tätä).
 • [winya (2), ks. vinya (2) (WIN/WIND).]
 • winyamo subst. "nuorukainen" (VT 47,26). Maanpakolaisten quenyassa tämä sana olisi muodossa *vinyamo; vrt. samankaltainen sana winya > vinya "nuori, uusi".

wir

wis

 • wistë subst. "kude" (LT 1,254).

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.