Portaitten putoukset

Kohteesta Kontuwiki

Portaitten putoukset (engl. Stair Falls) oli Morian Länsiportilta virtaavan Sirannonjoen putous, jonka kautta joki virtasi alas portin edustalla levittäytyvästä laaksosta.[1] Putous oli saanut nimensä sen vireen hakatuista kiviportaista, joiden kautta kulki Moriasta Eregioniin joen vartta kulkeva tie.[2]

Sormuksen saattueen saavuttua paikalle 13. tammikuuta 3019 ka.[3] kävi ilmi, että joki oli padottu putouksen kohdalta ja se muodosti laajan järven Länsiportin eteen.[4]

Viitteet