Glindûr

Kohteesta Kontuwiki

Glindûr on Tolkienin käsikirjoituksissa esiintyvä nimi, joka voi viitata kahteen eri asiaan. Molemmissa tapauksissa Tolkien vaihtoi nimeä myöhemmin.

Tämä on täsmennyssivu, jolla luetellaan saman nimen tai käsitteen eri merkityksiä. Jos sisäinen linkki toi sinut tänne, se pitäisi luultavasti korjata ohjaamaan suoraan tarkoitettuun artikkeliin.