Kontuwiki:Täsmennyssivu

Kohteesta Kontuwiki

Toisinaan samalla nimellä on useita eri merkityksiä. Etenkin siinä tapauksessa, että ne ovat yhtä tunnettuja tai jos niitä on kolme tai enemmän, kannattaa tehdä täsmennyssivu ohjaamaan tiedonhakijaa oikeisiin artikkeleihin.

Linkkien pitäisi viitata suoraan oikean artikkeliin. Jos jokin linkki tuo täsmennyssivulle, tämä linkki olisi hyvä korjata viemään suoraan oikeaan artikkeliin.

Täsmennyssivut merkitään sivun loppuun lisättävällä täsmennyssivu-mallineella {{täsmennyssivu}}, joka näyttää sivulla tällaiselta:

Tämä on täsmennyssivu, jolla luetellaan saman nimen tai käsitteen eri merkityksiä. Jos sisäinen linkki toi sinut tänne, se pitäisi luultavasti korjata ohjaamaan suoraan tarkoitettuun artikkeliin.


Nimeäminen

Täsmennyssivun nimi on yleensä ilman lisämäärettä. Varsinaisten artikkelien nimiin sitten lisätään aihetta kuvaava määre. Määre lisätään varsinaisen nimen perään sulkuihin välilyönnillä erotettuna. Esimerkiksi artikkeli Haldir on täsmennyssivu, josta on linkki artikkeleihin Haldir (haltia) ja Haldir (ihminen).

Jos yksi merkitys on kiistatta muita tunnetumpi tai ensisijainen, tätä merkitystä käsittelevä artikkeli nimetään määreettömästi ja täsmennyssivulle annetaan määreeksi täsmennyssivu. Esimerkiksi nimen Galdor selvästi tunnetuin kantaja on Húrinin ja Huorin isä (vrt. Galdor (Gondolin) ja Galdor (Harmaat satamat)), jolloin täsmennyssivun otsikoksi annetaan "Galdor (täsmennyssivu)".

Vaihtoehtoja täsmennyssivulle: Ohjaus1

Jos merkityksiä on vain kaksi ja toinen niistä on selvästi tunnetumpi, (esim. Aragorn joka viittaa henkilöihin Aragorn I ja Aragorn II – jälkimmäinen on yksi Tarun Sormusten Herrasta päähenkilöitä, edellinen hänen esi-isänsä joka mainitaan vain muutaman kerran) saattaa olla järkevämpää käyttää mallinetta {{ohjaus1}}, jolloin haku termillä "Aragorn" johtaa suoraan sivulle Aragorn II ja sivun alkuun liitetty malline tuottaa tällaisen huomautuksen:

Haku sanalla "Aragorn" ohjautuu automaattisesti tänne. Lukeaksesi hänen esi-isästään Aragorn I:stä, katso Aragorn I.

Mallineen käytöstä, katso: Malline:Ohjaus1

On toki myös mahdollista viitata täsmennyssivuun Ohjaus1-mallineella, jos yksi useista merkityksistä on selvästi yleisin.

Muuta

Esimerkkejä täsmennyssivuista löytyy Luokasta Täsmennyssivut.

Lisätietoja

Tämän artikkelin pohjana on käytetty suomenkielisen Wikipedian artikkelia Wikipedia:Täsmennyssivu, josta löytyy laajempia tietoja täsmennysivusta ja sen käytöstä.