Emnet

Kohteesta Kontuwiki

Emnet, muinaisenglannin 'tasankoa' tarkoittava sana,[1] on Tarun Sormusten herrasta suomennoksessa Rohaniin liittyvä paikannimi, jota ei kuitenkaan käytetä sellaisenaan. Sen sijaan tunnetaan Itäemnet (engl. Eastemnet) ja Länsiemnet (engl. Westemnet), Entinojan itä- ja länsipuolella sijainneet tasankoalueet.[2]

Englanninkielisissä nimissä sanaa emnet ei varsinaisesti ymmärretä erillisenä paikannimenä, vaan ainoastaan tasankoa tarkoittavana sanana, mihin viittaa sekin, että ilmansuunnat on kirjoitettu yhteen sanan emnet kanssa. Näin ollen paikannimet voisi jopa kääntää "Itätasanko" ja "Länsitasanko".

Toisaalta Tolkien kehotti kääntäjille kirjoittamissaan ohjeissa jättämään nimen kääntämättä (ja ainoastaan korvaamaan nimessä Westemnet w-kirjaimen v-kirjaimella kielissä, joissa w-kirjainta ei käytetä), sillä nimi ei ollut hänen mukaansa yhteiskielinen, vaan rohirrimin kielestä käännetty, ja tämän vuoksi mukana on muinaisenglannin emnet 'tasanko'.[3]

Viitteet

  1. Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. emnett (luettu 15.8.2020).
  2. Nimimuodot "Itäemnet" ja "Länsiemnet" esiintyvät Sormusten herran vuoden 2023 laitoksesta lähtien; aikaisempien laitosten "Itä-Emnet" ja "Länsi-Emnet" viittasivat virheellisesti siihen, että Emnet olisi itsenäinen paikannimi.
  3. Nomenclature s.v. Westemnet (RC, s. 778).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia