Cirith Ungolin portaat

Kohteesta Kontuwiki

Haku sanalla "Cirith Ungolin portaat" ohjautuu automaattisesti tänne. Samannimisestä luvusta Tarussa Sormusten herrasta (II/4.8.), katso Cirith Ungolin portaat (TSH).

Suorat portaat. Kuva © John Howe. (Lähde: John Howen kotisivut)

Cirith Ungolin portaat (engl. Stairs of Cirith Ungol) oli kaksiosainen portaikko, jota pitkin pääsi Morgulin laaksosta Ephel Dúathin ylängölle, kohti Lukitarin luolaa. Ensimmäiselle portaikolle pääsi pitkin kapeaa polkua: se erkani Minas Morguliin johtavalta tieltä sen sillan luona joka ylitti Morgulduinin tornin edustalla avautuvan niityn keskellä.[1] Polku seurasi jonkin matkaa Morgulin tietä ja kohosi sen yläpuolelle kunnes saavuttiin ensimmäisen portaikon alapäähän.[2]

Ensimmäinen portaikko, Suorat portaat, porautui kallion sisään ja päättyi tasanteelle josta tie jatkui ylöspäin syvää pimeää käytävää pitkin "satoja kyynäröitä ylemmäksi laajalle tasanteelle".[3] Siitä tie jatkui pitkin kallion viertä pitkin niin, että "vasemmalla oli kallio ja oikealla kuilu."[3] Loplta polku päättyi edessä häämöttävän seinämän eteen "ja jälleen siitä avautui portaikko",[4] Käyrät portaat, jotka eivät enää kaivautuneet vuoren sisään, vaan kiemurtelivat loivahkon kallioseinämän poikki. Välillä portaikko ulottui mustan rotkon reunalle, josta näki alas Morgulin laakson pohjalla kulkevalle Minas Morgulista ylös Nimettömään solaan johtavalle aavetielle.[5]

Käyrien portaiden viimeinen lyhyt ja suora jakso päättyi jälleen tasanteelle, josta avautui pääsolasta erkaneva pienempi kuru. Vielä oli kuljettava runsaan virstan verran pitkin polkua "ylös pitkää halkeamaa rikkoutuneiden ja rapautuneiden kalliojärkäleiden ja pylväiden välissä", kunnes saavuttiin suuren harmaan kallioseinämän juurelle. Seinämässä oli löyhkäävä luolan suuaukko. Se oli Torech Ungol, Lukitarin luola.[6]

Viitteet