Ar-Balkumagān

Kohteesta Kontuwiki

Ar-Balkumagān on kuningas Tar-Ciryatanin adûnaicinkielinen nimi. Se mainitaan ainoastaan irrallisella sivulla, jossa Tolkien luetteli Númenorin hallitsijoiden kuolinvuodet ja lisätietoja eräistä kuninkaista.[1] Tämä luettelo kuuluu Akallabêthin kehityksen varhaiseen vaiheeseen, jossa kuninkaita oli ainoastaan kolmetoista.

Balkumagān (Sormusten herrassa käytetyn oikeinkirjoituksen mukaisesti kirjoitettaisiin sirkumfleksilla Balkumagân) tarkoittaa ilmeisesti samaa kuin quenyan Ciryatan, joka samassa yhteydessä käännetään 'Laivanrakentaja' (engl. Shipwright).[2]

Viitteet

  1. HoMe XII, s. 150–151.
  2. Vrt. balīk 'laivat' eräässä The Notion Club Papers -kertomuksen adûnaicinkielisessä katkelmassa (HoMe IX, s. 247). Ks. myös Adûnaic – Númenorin kansankieli : sanaluettelo s.v. *balak, *magân, Ar-Balkumagân.