Ajan laskeminen

Kohteesta Kontuwiki

Ajan laskeminen (engl. Reckoning of Years) on Meriadoc Rankkibukin kirjoittama teos, jossa hän "pohtii Konnun ja Briin kalenterien suhdetta Rivendellin, Gondorin ja Rohanin kalentereihin".[1]

Ajan laskeminen ja Sormusten herran liite D

Tarun Sormusten herrasta liite D perustuu ilmeisesti ainakin osittain Meriadocin teokseen, mikä käy selvästi ilmi Tolkienin kirjoittamasta liitteiden johdannosta. Hän kirjoittaa:

  • Seuraavien liitteiden lähteistä – erityisesti A:sta D:hen – kerrotaan prologin lopussa olevassa huomautuksessa.[2]

Tolkien on kuitenkin muokannut liitteen tekstiä, sillä siinä vertaillaan meidän kalenteriamme ja Keski-Maan kalentereita,[3] ja Tolkien kertoo välillä Sormusten herran tekstiin tekemistään muutoksista.[4]

Viitteet

  1. TSH, Prologi, "Huomautus Konnun asiakirjoista", s. *** / *** / *** / *** / 26-27 / ***. – Meriadocin muita tunnettuja teoksia ovat Konnun kasvitieto sekä Konnun vanhat nimet ja sanat.
  2. TSH, liite A (johdanto), s. *** / *** / *** / *** / 1065 / ***.
  3. Vrt. esim. "Ainoat tapaukset joissa meidän kalenterimme ja Konnun kalenterin erot vaikuttavat ratkaisevaan ajanjaksoon..." (TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / *** / *** / 1150 / ***.
  4. Vrt. esim. "Tätä edeltävässä aineistossa ja itse kertomuksessa olen käyttänyt nykyaikaisia nimiä..." (TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / *** / *** / 1148 / ***); "Olen kääntänyt nämä nimet omalle kielellemme..." (TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / *** / *** / 1149 / ***).