Konnun vanhat nimet ja sanat

Kohteesta Kontuwiki

Konnun vanhat nimet ja sanat (engl. Old Words and Names in the Shire) on Meriadoc Rankkibukin Sormuksen sodan jälkeen kirjoittama teos, jota Tolkien kuvailee Tarun Sormusten herrasta prologissa "pieneksi tutkimukseksi". Tolkienin mukaan Meriadoc kiinnitti teoksessa "erityistä huomiota mahdolliseen sukulaisuuteen rohirrimin kielen ja sellaisten Konnun sanojen kuin mathom ja paikannimien vanhojen ainesten välillä".[1]

Konnun vanhat nimet ja sanat ja Sormusten herran liitteet

Tolkien kirjoittaa Sormusten herran liitteiden johdannossa, että "liitteiden lähteistä – erityisesti A:sta D:hen – kerrotaan prologin lopussa olevassa huomautuksessa".[2] Tämä pätee erityisesti liitteeseen D, joka käsittelee ilmiselvästi paljolti samoja asioita kuin Meriadocin teos Ajan laskeminen, mutta saattaa löytyä viitteitä siitä, että Tolkien käytti myös Konnun vanhoja nimiä ja sanoja liitteiden tekstiä kootessaan. Esimerkiksi liitteessä F I käsitellään hobitteja, heidän kieltään ja rohirrmin sukulaiskielen omaksumista hobittien asuessa Anduinin yläjuoksulla.[3] Laaksossa ja Rohanissa käytettyjen nimitysten yhteyksistä hobittien puheenparteen mainitaan erikseen myös sanat mathom ja smial.[3]

Viitteet