Vahtituvat

Kohteesta Kontuwiki

Vahtituvat (engl. Shirriff-houses) kuuluivat Lotho Säkinheimo-Reppulin Kontuun perustamaan sortojärjestelmään, jossa konnavahtien lukumäärää oli lisätty ja heidät oli sijoitettu eri puolille Kontua varuskunnan tapaisiin Vahtitupiin.[1]

Näistä Vahtituvista mainitaan Sormusten herrassa kaksi: toinen sijaitsi Rankkivuon sillan Konnun puoleisessa päässä ja toinen Sammakkosuonkylässä.[2]

Tikli Kolonala kertoi, että hobitit eivät saaneet liikkua vapaasti, vaan heidän oli käytävä Vahtituvassa selittämässä asiansa, jos he liikkuivat "asioilla tai muuten vaan".[3]

Isäntä Tölli kertoi myös, että Vahtituvissa jaeltiin "joitakin jätteitä", kun suurin osa ruokatarvikkeista joutui Johtajan miesten käsiin.[4]

Virranvarren taistelun jälkeen Konnusta poistettiin jäljet Lothon (ja Sarkun) valtakaudesta. Seuraavana vuonna (1420 kl.) "Julen alla ei uusista vahtituvista eikä muistakaan »Sarkun miesten» rakentamista taloista ollut kiveä kiven päällä".[5]

Viitteet

  1. Ks. esim. Itäneljännyksen ensimmäinen plutoona ja TSH III/6.8., Konnun puhdistus, s. *** / *** / *** / *** / 1033.
  2. Vahtitupien kuvauksesta tarkemmin:
  3. TSH III/6.8., Konnun puhdistus, s. *** / *** / *** / *** / 1032.
  4. TSH III/6.8., Konnun puhdistus, s. *** / *** / *** / *** / 1043.
  5. TSH III/6.9., Harmaat satamat, s. *** / *** / *** / *** / 1053.