Parviphith Edhellen

Kohteesta Kontuwiki

Parviphith Edhellen ("haltiakielen (sindarin) sanakirja") on Helge K. Fauskangerin koostama englanti–sindar-sanasto. Vuonna 2007 julkaistu[1] sanasto on saatavissa Ardalambion-sivustolta Word-muodossa.

Sanasto perustuu David Salon sindar–englanti-sanastoon kirjassa A Gateway to Sindarin (2004), mutta sitä on täydennetty uudemmissa julkaisuissa esiintyvillä sanoilla. Lähdeviite on ilmoitettu ainoastaan joillekin sanoille; tekijä suosittelee käyttämään Hiswelókën sanakirjaa muiden sanojen alkuperäisten lähteiden jäljittämiseen. Perusmuodon lisäksi sanoista ilmoitetaan oletettuja taivutusmuotoja ja konsonanttimutaatioita.

Suhde muihin verkkosanastoihin

Parviphith Edhellen poikkeaa joissain yksityiskohdissa Hiswelókën sanakirjasta. Sen sijaan Ambar Eldaronin sindarin sanakirjaa voitaneen pitää Salon/Fauskangerin sanaston muunnelmana. Seuraavissa esimerkeissä H = Hiswelókë (0.9952), P = Parviphith (tallennettu 19.5.2007), AE = Ambar Eldaron (2.0). Lainauksia on lyhennetty.

Esimerkkinä siitä, että AE:n käännökset on johdettu Salon/Fauskangerin käännöksistä, voidaan mainita seuraavat melko huolimattomasti muokatut kohdat:

[P] GOD (the One) #Eru, isolated from Eruchín "children of the One"
[P] WASTE (noun) eru (pl. ery). Note: Eru is also a name of God, "the One"
[AE] Eru name God (the One)
[AE] eru name waste, "the One" (name of God)

P:n ja H:n eroista voidaan huomata, että P näyttäisi tekevän joitain normalisointeja, joita H ei tee. Seuraavassa sâd lienee normalisoitu lähteen muodosta sad:

[H] sad [sˈɑd] n. limited area naturally or artificially defined, a place, spot
[P] AREA (limited area naturally or artificially defined) sâd (-had; i hâd, o sâd, construct sad) (place, spot), pl. said (i said)
[AE] sâd [said] name area (limited or artificially defined)

P:ssä (ja AE:ssa) on myös joitain hakusanoja, joita H:ssa ei ole, esim. be:

[ei H:ssa]
[P] ACCORDING TO (prep.) be (as, like)
[AE] be adv. accordong to, as, like

Lähteet

Viitteet