Númenorin lainmuutos

Kohteesta Kontuwiki

Lainmuutos[1] (engl. the change of the law) tarkoittaa Númenorin kuningashuoneen perimysjärjestyksen muutosta Tar-Aldarionin hallituskaudella (883-1075 ta.).

Tarun Sormusten herrasta Liitteessä A I 1, kerrotaan, että koska Númenorin kuudennella kuninkaalla (eli Tar-Aldarionilla, jonka nimeä ei mainita) ei ollut miespuolisia perillisiä (hänen ainoa lapsensa oli tytär Ancalimë), säädettiin uusi laki, jonka mukaan kuninkaan vanhin lapsi perisi valtikan oli tämä mies tai nainen.[2]

Muualla kerrotaan, että muutoksen kohteena ei ollut varsinaisesti laki vaan perinnäistapa. Uudessa laissa annettiin kuitenkin Valtikan neuvoston ehdotuksesta tyttärelle oikeus kieltäytyä valtikasta; siinä tapauksessa valtikka periytyi edellisen hallitsijan lähimmälle miespuoliselle sukulaiselle (tosin polveutuminen naisen kautta oli sallittu).[3] Miespuolinen perijä ei saanut kieltäytyä ottamasta valtikkaa vastaan, mutta hän saattoi luopua siitä oman luonnollisen perijänsä hyväksi vaikka heti valtaistuimelle noustuaan mikäli halusi.[4]

Edelleen säädettiin, että naispuolisen valtikan perijän oli luovuttava arvonimestään, jos hän ei avioitunut tiettyyn aikaan mennessä; tämän määräyksen Tar-Aldarion kuitenkin peruutti myöhemmin.[5]

Tar-Aldarionin määräyksestä perijän oli myös otettava puolisonsa Elrosin jälkeläisten joukosta perimyksen menettämisen uhalla. Tätäkään määräystä ei pidetty varsinaisena lakina, vaan "ylpeänä tapana".[5]

Viitteet