Entneidot

Kohteesta Kontuwiki

Entneidot (engl. Entmaidens) olivat nuoria entvaimoja, kuten entti Puuparran puheesta käy ilmi:

"Kun maailma oli nuori ja metsät laajat ja vapaat, entit ja entvaimot – ja siihen aikaan oli entneitoja: voi! Fimbrethilin, Virpijalan, kepeäjäsenistä suloa meidän nuoruutemme päivinä! – entit ja entvaimot vaelsivat yhdessä ja asuivat yhdessä."[1]

Muualla nuoria enttejä kutsutaan nimellä "enttiset" (engl. Entings), joihin entneidotkin voitaneen laskea.[2]

Viitteet

  1. TSH II/3.4., Puuparta, s. *** / 417-418 / *** / *** / 493 / ***.
  2. TSH II/3.4., Puuparta, s. *** / *** / *** / *** / 492 / ***.