AAm*

Kohteesta Kontuwiki
Edeltäjä:
AAm
Käsikirjoitus
AAm* (Annals of Aman, osa)
Seuraaja:

Kuvaus

Tolkienin itse koneella kirjoittama versio käsikirjoituksen AAm alkuosasta. Tolkien on paikoin laajentanut tekstiä (HoMe X, s. 64). Teksti päättyy annaalien kohtaan §32 (HoMe X, s. 80).

Ajoitus

Christopher Tolkienin mukaan kirjoittamisajankohtaa ei voi määritellä, mutta hänen mukaansa se kuuluu ennemmin AAm:n kirjoittamisaikaan (1951-1952) kuin johonkin myöhempään ajankohtaan (HoMe X, s. 64).