Turuphanto

Kohteesta Kontuwiki

Turuphanto, "Puuvalas" (engl. Wooden Whale), on Aldarionin laivasta Hirilondësta käytetty nimi. Kun laivaa rakennettiin Rómennan telakalla, sen suurta kokoa ihmettelevät ihmiset kutsuivat sitä nimellä Turuphanto, "mutta se ei ollut sen nimi".[1]

Nimestä

Kertomuksessa ei erikseen sanota, mitä kieltä nimi Turuphanto on, mutta se vaikuttaa quenyalta, sillä sana turúva on q(u)enyan 'puinen' ja turu 'polttopuu, puuaines' (< juuresta TURU 'sytyttää' Qenya Lexiconissa).[2] Loppuosa -phanto sen sijaan on tuntematon, mutta ilmiselvästi se merkitsee 'valasta'. Anthony Appleyard epäilee,[3] että Tolkien "tuotti pikaisesti quenyan sanan 'valaalle' (ehkä alitajuisesti) johtamalla osan -phant englannin sanasta elephant saadakseen 'isolta eläimeltä kalskahtavan' sanan." Carl F. Hostetter analysoi sanan rakennetta vastauksessaan[4] ja spekuloi sanan mahdollista muotoutumista: turuva- + *panto > *turuv'panto > *turuppanto > *turuffanto > turuphanto. Hostetter kommentoi myös Appleyardin elefanttiviittausta ja sanoo: "olen taipuvaisempi ajattelemaan, että Tolkien välitti kielistään liian paljon turvautuakseen niin kömpelöön prosessiin sanan muodostamisessa."

Viitteet

  1. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 261 / 223.
  2. HoMe I, s. 270 s.v. Turuhalmë.
  3. A. Appleyard, "The word 'Turuphanto'" (TolkLang 5.24, 6.2.1993; luettu 13.9.2019).
  4. C. Hostetter, "Turuphanto et.al." (TolkLang 5.31, 12.2.1993; luettu 13.9.2019). Hostetter pohtii myös sanan *phanto mahdollista etymologiaa, ks. myös Petri Tikka, "Turuphanto 'the Wooden Whale'" (Quettaron minaþúrie - Faras a phith 19.9.2005; linkki ei toimi 13.9.2019).