Malline:TSH

Kohteesta Kontuwiki

Tämän mallineen avulla voi luoda kattavan viitemerkinnän Taruun sormusten herrasta erittäin helposti ja kattavasti. Samalla malline mahdollistaa kirjanpidon puutteellisista sivunumeroista, katso luokat:

Kirja- ja sivumerkinnät

Malline käyttää kirja ja luku -arvoja määrittämään sen, minne viite viittaa. Sopivat arvot kirja:lle ovat 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Kirjat 1 ja 2 = Sormuksen ritarit ja näin päin pois. Luku kertoo, mikä luku on kyseessä kyseisessä kirjassa.

Malline tukee kuutta eri sivumerkintää. Minkä tahansa merkinnän voi jättää merkitsemättä, mutta vastaavasti myös kaikki voi merkitä.

 • laitos1sivu = ensimmäinen kolmiosainen laitos
 • laitos2sivu = ensimmäinen yksiosainen ja toinen yksiosainen laitos ("Kaapuhemmo")
 • laitos3sidsivu = tarkistettu kolmiosainen sidottu/kovakantinen laitos
 • laitos3nidsivu = tarkistettu kolmiosainen nidottu/pehmeäkantinen laitos
 • laitos3sivu = tarkistettu yksiosainen laitos
 • juhlalaitossivu = vuoden 2023 yksiosainen laitos

Esimerkiksi siis {{TSH | kirja = 1 | luku = 1 | laitos3sivu = 33}} viittaa ensimmäisen kirjan lukuun Odotettu juhla ja kertoo, että tarkistetun yksiosaisen laitoksen katsottava sivunumero on 33.

Liitteiden merkintä

Liitteillä on oma merkintätapansa, joka on liite-arvolla määriteltävissä.

 1. A
 2. AI
 3. AII
 4. AIII
 5. B
 6. C
 7. D
 8. EI
 9. EII
 10. FI
 11. FII

Esimerkki: {{TSH | liite = AIII | laitos3sivu = 1107}} viittaa liite A:n osaan III "Durinin heimo", joka on tarkistetun yksiosaisen laitoksen sivulla 1107.

Huom! Viitteiden merkintä alempana.


Kirjojen ja liitteiden ulkopuolelta

Mikäli viitattava sivu ei ole osa Tarun sormusten herrasta tarinaosuutta, niin näille on oma erityinen merkintätapansa:

{{TSH | OSA | ...(sivunumerot tässä)... }}

Tässä OSA on korvattavissa jollakin seuraavista listan kohdista. Huomaathan että pilkku erottelee saman lopputuloksen antavat vaihtoehdot, eli esim. {{TSH | E | laitos3sivu = 5 }} ja sulut vain tarkentavat, mitä tarkoitetaan:

 1. Sisällys, Sis
 2. Esiö
 3. Kuvat
 4. Kuvituksesta
 5. Esipuhe, E
 6. Saatteeksi, S
 7. Prologi hobiteista ja muustakin, Prologi, P
 8. Prologi H, H (Huomautus Konnun asiakirjoista)
 9. Konnun kartta, KK (viittaa Sormuksen ritarien alussa olevaan Konnun karttaan)
 10. Viitteet, V
 11. Karttaliite, Kartta, K (kolmiosaisen laitoksen Kuninkaan paluun tai yksiosaisen laitoksen mukana tuleva erillinen kartta)
 12. Suomentajan jälkisanat, Jälkisanat
 13. Hakemistot, H
 14. HI (Hakemisto I: Runot ja laulut)
 15. HII (Hakemisto II: Runot ja lauseet muilla kielillä kuin yhteiskielellä)
 16. HIII (Hakemisto III: Henkilöt, paikat ja muut asiat)

Seuraavassa muutama esimerkki käyttäen tarkistetun yksiosaisen laitoksen sivunumeroita:

Esipuhe, sivu 5
{{TSH | E | laitos3sivu = 5}}

Saatteeksi, sivu 8
{{TSH | S | laitos3sivu = 8}}

Saatteeksi, sivu 8
{{TSH | S | laitos3sivu = 8}}

Karttaliite (mikä tahansa näistä käy)
{{TSH | K}}
{{TSH | Kartta}}
{{TSH | Karttaliite}}

Hakemistot 
{{TSH | H | laitos1sivu = – | laitos2sivu = – | laitos3sidsivu = – | laitos3nidsivu = – | laitos3sivu = – | juhlalaitossivu = 983}}
{{TSH | HIII | laitos1sivu = – | laitos2sivu = – | laitos3sidsivu = – | laitos3nidsivu = – | laitos3sivu = – | juhlalaitossivu = 985}} (s.v. ''Aarnila'')

Muuta huomioitavaa

Tätä mallinetta väärin käyttävät sivut löytyvät luokasta Luokka:Puutteellinen Taru Sormusten Herrasta viite