AV 2

Kohteesta Kontuwiki
Edeltäjä:
AV 1
(The Earliest Annals of Valinor)
Käsikirjoitus
AV 2
(Later Annals of Valinor, Valinorin annaalien toinen versio)
Seuraaja:
AAm
(Annals of Aman, "Amanin annaalit")

Kuvaus

Käsin kirjoitettu sujuva ja helpolukuinen teksti, jossa on hyvän vähän muutoksia kirjoitusajalta ja vain harvoja myöhempiä muutoksia varhaiselta kaudelta. Ei mitään suurta kehitystä korjausten jälkeisestä AV 1:stä kertomuksen puolesta, toisaalta jonkin verran merkittävää kehitystä nimien ja käsitteiden osalta (HoME V, s. 109). Käsikirjoituksen teksti on julkaistu varhaisten korjausten jälkeisessä muodossa (HoME V, s. 110-119) kommentaarin (HoME V, s. 120-123) kera; kaikki "varhaiseen kauteen" kuuluvat korjaukset alkuperäiseen tekstiin on esitetty viitteissä (HoME V, s. 119-120) selvästi erillisinä Sormusten herran valmistumisen jälkeisistä runsaista muutoksista, jotka muodostivat varsinaisesti "Amanin annaalien" ensimmäisen luonnoksen (HoME V, s. 109).

Ajoitus

1930 – vuoden 1937 loppu (HoME V, s. 107), myöhäisempi kuin AB 2, The Later Annals of Beleriand (ks. kommentaari: "Annal 1000", HoME V, s. 121).