Yhdistys:Pöytäkirjat/2008-03-12

Kohteesta Kontuwiki

Verkkoyhteisö Kontu ry:n hallituksen kokous

Aika: Keskiviikkona 12.3.2008 klo 20:14

Paikka: #hallitus, irc.tolkiengateway.net

Läsnä: Incánus, Dúnadan, Haltiamieli, Samooja, Nova, Nerwen, Merri. Dúnadan poistui 22:08.

§ 63: Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Incánus avasi kokouksen klo 20:14

§ 64: Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 65: Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Haltiamieli ja Nerwen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

§ 66: Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksin. Alkuperäiseen esityslistaan muutoksena pykälän 73 muutos ja jäsenhakemuspykälä poistetaan. Kokouksen venymisen johdosta myös pykälä 74 siirrettiin seuraavan kokouksen asialistalle.

§67: Paitatilausten hintatiedot

Nova esitteli alustavat hintatiedot 25:lle tavalliselle T-paidalle ja 25:lle ladyfit T-paidalle. Korkeahkon hinnan perusteella päädyttiin teettämään noin 50 normaalia T-paitaa kahdella painatuksella. Lisäksi Käärmeessä järjestetään kysely halukkuudesta ostaa ladyfit-paitoja. Nova hoitaa. Selkään painatatetaan slogan ja kuva, mikäli se ei vaikuta hintaan eli saadaan yhdellä painatuksella toteutettua. Ehdotuksia sloganeiksi ja kuviksi kerätään toivelistalla Käärmeessä. Nova hoitaa.

§68: Sormustiedote

Haltimieli tiedotti, että alunperin Kimmoxin antama noin 26e hinta ei sisällä sormusmuotin tekokustannuksia. Tämän johdosta hinta nousi dramaattisesti ylöspäin eikä sormusten teettäminen kannata. Dúnadan ehdotti, että otetaan yhteyttä alan oppilaitoksiin ja tiedustellaan sormusten teettämistä oppilastyönä. Ehdotusta kannatettiin. Incánus käy Lempäälässä sijaitsevassa koruopistossa tiedustelemassa asiaa. Haltiamieli tiedottaa Käärmeessä nykytilanteesta.

§69: EA1-koulutus Nerwenille ja EA-laukku yhdistykselle

Koska jokaisessa yhdistyksen tapahtumassa on oltava paikalla vähintään yksi EA-taitoinen luottamushenkilö sekä perustason EA-tarvikkeet, päätettiin maksaa Nerwenin EA1-koulutus (80e) kokonaisuudessaan sekä ostaa yhdistykselle noin 30e maksava ensi-apulaukku.

§70: Jääkaappimagneettitiedote

Nerwen tiedotti, että hänellä on sopiva tulostin, jolle myydään magneettipaperia. Lisäksi Nerwen on tehnyt muutamia kokeiluja, toistaiseksi vielä ainoastaan sähköisessä muodossa, yhdistyksen logolla ja erilaisilla sloganeilla. Selvittämättä on vielä voidaanko tekijänoikeuden puitteissa painattaa yksittäisiä lauseita Tolkienin teoksista magneetteihin, mutta epäiltiin että käyttö ei onnistu. Samooja selvittää asiaa kontaktiensa kautta.

§71: Wikin tilanne

Lisenssikysymyksestä järjestettiin Käärmeessä kysely. Kaikki vastanneet kannattivat GFDL-lisenssiä yhteensopivuussyistä. Keskusteltiin GFDL lisenssin mahdollisista kaupallisen käytön riskeistä joidenkin hallituksen jäsenten kannattaessa CC-pohjaista lisenssiä. Päätettiin silti ottaa GFDL käyttöön wikin tekstiosuuksille. Lisäksi Haltiamieli tiedotti, että aloittaa projektin jossa noin tusina vanhaa Tapio Laaksolta perittyä wiki-artikkelia kirjoitetaan uusiksi.

§72: Yhdistyksen vastaantulo pj:n The Miitti -maksuun

Puheenjohtaja anoi hallitukselta 50% avustusta The Miitin pe-su ajan osallistumismaksusta, johtuen vuosikokouksen sekä hallituksen kokouksen aiheuttamasta työmäärästä ja puheenjohtajan läsnäolon edustustehtävällisestä velvollisuudesta. Aiheesta keskusteltiin ja päätettiin myöntää 50% eli 12,5e avustus.

§73: Yhdistyksen osuus Konnun kehittämisessä

a) Verkkovastaavan toimenkuvan tarkitus

Pitkällisen keskustelun jälkeen päätettiin, että Konnun työryhmä nykyisessä muodossaan lakkautetaan. Lisäksi verkkovastaavan toimi sellaisenaan lakkautetaan ja tilalle perustetaan Sisältö- ja yhteysvastaavan luottamustoimi.Uusi toimenkuva on: “Sisältö- ja yhteysvastaava toimii linkkinä hallituksen ja ylläpitäjien/konnavahtien välillä sekä pitää yhteyttä muihin yhteistyötahoihin. Hän myös vastaa Konnun sisällön kehittämistyöstä sekä verkkoyhteisön sivujen päivittämisestä lukuunottamatta teknistä kehitystyötä.”

b) Teknisestä toteutuksesta vastaaminen

Hallitus valtuuttaa Merrin virallisesti jatkamaan Konnun pääasiallisena kehittäjänä lakkautetun työryhmän sijaan. Myös Dúnadan jatkaa kehittäjän roolissa. Isoille muutoksille sekä Merrin että Dúnadanin tulee silti jatkossa saada hallituksen lupa. Isoiksi muutoksiksi lasketaan kaikki loppukäyttäjälle näkyvät muutokset, lukuunottamatta seuraavia: - Eri nettiselainten renderöintibugit - Edellä mainituissa isoissa muutoksissa rikotun muun toiminnallisuuden korjaukset - Pienehköt käyttöliittymää koskevat muutokset, mikäli useat käyttäjät ovat pyytäneet muutosta Epävarmoissa tapauksissa riittää yhden hallituksen jäsenen lupa. Hallituksen jäsen voi tarvittaessa pyytää muita mielipiteitä tai viedä asian hallituksen käsiteltäväksi. Tarvittaessa ylläolevaa listaa voidaan siten muokata.

§74. Muut esille tulevat asiat (meta)

  • Puheenjohtaja on päättänyt hankkia sihteerille kanta-asiakaskortin Suomalaiseen kirjakauppaan.
  • Tarvikevastaavan tulee käteiskassan vaihtorahaa tarvitessaan ottaa yhteyttä puheenjohtajaan
  • Pj:n ja sihteerin terveiset yhteistyökokouksesta:
    • Puheenjohtaja kertoi yhdistyksen toiminnasta lyhyesti muille paikalla oleville seuroille sekä erityisesti siitä että olemme järjestämässä Tolkien Reading Day:n yhteyteen tapahtumaa Tampereella Suomalaisessa kirjakaupassa. Tapahtuma herätti kiinnostusta ja Verkkoyhdistystä pyydettiin lähettämään asiasta tiedotteita myös muille spefi-seuroille. Tiedote lähetettiinkin Spektren, STS:n ja TSFS:n postituslistoille sihteerin toimesta.
  • Puheenjohtaja kutsuu koolle seuraavan kokouksen kun tarvetta ilmenee

§ 75: Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 00:43