Valaróma

Kohteesta Kontuwiki

Valaróma on vala Oromën mahtavan torven nimi. Sen äänen kuvataan olevan kuin "punahehkuinen aurinko tai pilven halkova salama".[1] Kun Valaróman ääni kaikui Keski-Maan kukkuloilla tiesivät haltiat Oromën olevan metsästämässä ja kaiken pahan ajetun pois lähimailta.[2] Itse Melkorin sanotaan vapisseen maailman alkuaikoina Utumnossa kuullessaan torven kaiun, sillä se enteili valarin tulevaa vihaa.[3]

Kuitenkin kerrotaan, että kun Melkor ja Ungoliant olivat surmanneet Valinorin Puut ja pakenivat halki Aramanin valarin ratsumiehet kintereillään, pimensi Ungoliantin pilvi takaa-ajajien näön aiheuttaen hajaannuksen ja samalla Oromën torvenkin ääni vaimeni ja hiipui kuulumattomiin - niin vahva oli Ungoliantin mahti kun se oli imenyt Puiden mahlan ja elinvoiman itseensä.[4]

Nimestä

Torven nimen alkuosa viittaa luonnollisesti valariin, loppuosa -róma on peräisin juuresta ROM-, joka ilmaisee torvien toitotusta (myös nimessä Oromë).[5]

Viitteet