Tyellë

Kohteesta Kontuwiki

Tyellë 'aste' (engl. grade) on quenyankielinen termi, joka esiintyy monikkomuotoisena (tyeller) Tarun Sormusten herrasta liitteessä E.[1]

Tengwar-kirjaimistossa on 24 peruskirjainmerkkiä, jotka jakautuvat neljään sarjaan (témar). Jokaisessa sarjassa on puolestaan kuusi – alkuperäisessä Fëanorin kirjaimistossa seitsemän – astetta (tyeller), jotka merkitsivät sarjan eri äänteitä.[2]

Kun kirjaimiston I sarjaa käytettiin merkitsemään dentaalikonsonantteja eli "t-sarjaa" (tincotéma), asteiden arvot saattoivat olla esimerkiksi seuraavat. Ensimmäinen aste oli soinniton klusiili (t), toinen aste soinnillinen (d), kolmas aste soinniton spirantti (th), neljäs aste soinnillinen spirantti (dh). Viides aste kuvasi soinnillista nasaalia (n), mutta koska soinniton nasaali oli hyvin harvinainen niissä kielissä, joita kolmannella ajalla kirjoitettiin tengwarilla, kuudennen tyellën merkkejä käytettiin yleensä merkitsemään sarjan heikointa konsonanttia, puolivokaalia. I sarjan viimeistä kirjainta (óre) käytettiin usein merkitsemään tärytöntä r:ää, jollainen Tolkienin mukaan "alun perin esiintyi quenyassa" ja jonka katsottiin tuossa kielessä olevan tincotéman heikoin konsonantti.[2]

Kun neljännen asteen konsonantit vähitellen heikkenivät ja sulautuivat puolivokaaleihin, kuudes aste jäi ilman selkeää tehtävää eldarilaisissa kielissä, ja siitä alkoivat kehittyä vokaaleja merkitsevät kirjaimet.[3]

Nimestä

Tolkienin mukaan quenyan sana tyellë on peräisin juuresta KJEL- 'laskeutua hitaasti, erityisesti leskeutua vaiheittain', ja sen merkitys on 'aste' (engl. grade), myös 'portaiden tai tikapuiden askelma' (engl. a step in a stairway, ladder).[4]

Käännöksestä

Tarun Sormusten herrasta suomennoksesta ei käy täysin ilmi, että tyeller on monikkomuotoinen sana: "[sarjoissa] oli kussakin kuusi tyelleriä (astetta)".[1][5] Olisi selkeämpää kirjoittaa: "...kuusi tyellëä (astetta)" tai "... kuusi tyeller (astetta)". Samalla tavalla käsitellään sanaa téma, témar.

Viitteet

  1. 1,0 1,1 TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. 514 / 961 / 493 / *** / 1156.
  2. 2,0 2,1 TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. 514-516 / 961-963 / 493-495 / *** / 1156-1158.
  3. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. 5516 / 963 / 495 / *** / 1158.
  4. J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 157, Vrt. myös J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 122, jossa käännös grade, order.
  5. Huom. myös erilainen kursivointi Sormusten herran eri laitoksissa: tyelleriä (1. ja 2. laitos), tyelleriä (3. laitos).