Tuor C

Kohteesta Kontuwiki
Edeltäjä:
Tuor B
Käsikirjoitus
Tuor C
Seuraaja:

Kuvaus

Kirjoituskoneella puhtaaksi kirjoitettu versio Tuor B:stä siinä vaiheessa, kun osa korjauksista oli tehty mutta ei niitä, jotka Tolkien teki ilmeisesti juuri ennen kuin luki kertomuksen Exeter Collegen esseekerhossa keväällä 1920. Tekstillä ei ole otsikkoa, ja se käsittää vain noin neljäsosan tekstin alusta – sivulle 161 painetussa tekstissä (HoMe I, s. 148-197). Osa nimistä on jätetty täydentämättä; tekstin erot Tuor B -käsikirjoitukseen ova lähinnä tyylillisiä korjauksia. Loppua kohti on enemmän itsenäisiä muutoksia, mutta lähinnä yksityiskohdissa (HoMe II, s. 147).

Tuorin ja Gondolinin tuhon tarinan seuraava vaihe oli teksti Turlin ja Gondolinin pakolaiset.

Ajoitus

Vuoden 1917 jälkeen; suurin osa korjauksista on tehty ennen vuoden 1920 kevättä, jolloin Tolkien luki kertomuksen Exeter Collegen esseekerholle (HoMe II, s. 147).