Thorondir

Kohteesta Kontuwiki

Thorondir (2782[1]2882 ka.), Belecthor II:n poika ja Túrin II:n isä, oli Gondorin kahdeskymmenestoinen hallitseva käskynhaltija vuosina 28722882 ka.[2]

Thorondirin käskynhaltijuus alkoi pahaenteisesti, sillä hänen isänsä Belecthor II:n kuoleman myötä Valkoinen puu kuihtui Minas Tirithissä, eikä uutta vesaa löytynyt mistään. Kuollut puu päätettiin säilyttää paikallaan Lähteenpihan keskellä "kunnes kuningas palaa".[3] Thorondirin kymmenvuotisen kauden aikana ei silti tapahtunut mitään kovin erityistä – Gondorin seuraavat vaikeudet alkoivat vasta hänen poikansa Túrin II:n ajalla.

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Thorondir alkuosa on selvästi thoron 'kotka'.[4] Loppuosa -dir saattaa olla peräisin joko juuresta TIR- 'katsoa, vartioida, valvoa'[5] josta on ilmeisesti peräisin myös palantírin sindarinkielinen nimi Gwahaedir 'kauaskatsova'.[6] Toinen vaihtoehto on monissa nimissä esiintyvä pääte -dir 'mies'.[7] Näin ollen nimen merkitys voisi olla suunnilleen 'Kotkankatse' tai 'Kotkamies'.[8]

Viitteet

  1. HoMe XII, s. 206.
  2. TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 426 / 899-900 / 393 / 483 / 1071; HoMe XII, s. 206.
  3. TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. *** / *** / *** / 414 / 1088; HoMe XII, s. 206.
  4. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 441 / 385 (s.v. thoron).
  5. Etymologies s.v. TIR- (HoMe V, s. 394), vrt. myös Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 441 / 386 (s.v. tir), vrt. esim. Minas Tirith.
  6. HoMe XII, s. 186 [viite 15]. Ks. myös Paul Strack, Eldamo s.v. Gwahaedir (luettu 7.11.2020). Vrt. myös nimen Gil-Estel 'Toivon tähti' aikaisempi muoto Gil-Amdir (HoMe XI, s. 246), jossa esiintyy sana amdir 'toivo', sananmukaisesti 'ylös katsominen'.
  7. Etymologies s.v. DER- (HoMe V, s. 354). Vrt. esim. Haldir, Brandir.
  8. Jälkimmäiseen tulkintaan päätyvät Paul Strack (Eldamo s.v. Thorondir 'Eagle-man', luettu 7.11.2020) ja David Salo (A Gateway to Sindarin, s. 358 'man like an eagle'), mutta ks. Harri Perälän huomautus tämän artikkelin keskustelusivulla. – Myös Encyclopedia of Arda esittää molemmat tulkintavaihtoehdot mahdollisina (s.v. Thorondir, viite 2, luettu 7.11.2020).


Edeltäjä:
Belecthor II
Gondorin käskynhaltija
28722882 ka.
Seuraaja:
Túrin II

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia