The Tale of Years of the Second Age

Kohteesta Kontuwiki

The Tale of Years of the Second Age ("Toisen ajan vuosien kirja") on J. R. R. Tolkienin laatima käsikirjoitus, jossa toisen ajan historia esitetään annaalin muodossa. Annaalin oli tarkoitus muodostaa yhdessä kolmannen ajan historiaa käsittelevän annaalin (The Tale of Years of the Third Age) kanssa yksi Tarun Sormusten herrasta liitteistä, mutta Tolkien joutui lopulta muokkaamaan siitä huomattavasti suppeamman version, josta tuli lopulta teoksen Liite B, Vuosien kirja (The Tale of Years).

Käsikirjoituksesta on säilynyt useita versioita, joista Christopher Tolkien on julkaissut The History of Middle-earth -sarjan kahdennessatoista osassa The Peoples of Middle-earth kommenteillaan varustettuna tärkeimmät (T (a), T 2, T 4) sekä katkelmia eri varianteista.

 • T (a): Otsikolla Time Scheme ("Aikajana") varustettu yhyt taulukko, jossa on hahmoteltu toisen ajan kesto (yhteensä 3390 vuotta) lyhyempiin aikakausiin jaoteltuna. Tämän jälkeen seuraa lyhyt katsaus kolmannen ajan kestoon sekä laskelma númenorilaisten (sekä erikseen kuningashuoneen jäsenten) keskimääräisestä eliniästä.[1]
Tekstin jälkeen Christopher Tolken esittää kommentissaan tärkeimmät muutokset käsikirjoituksen vuosilukuihin.[2]
 • T 1: Seuraava käsikirjoitus on otsikolla The Second Age and the Black Years ("Toinen aika ja Mustat vuodet") varustettu ensimmäinen varsinainen annaali, johon Tolkien teki lukuisia muutoksia. Christopher Tolkien jätti tekstin julkaisematta, koska hänen mukaansa seuraava versio T 2 seuraa T 1:n lopullista muotoa niin tarkasti, että T 2 voidaan julkaista T 1:n asemesta. Hän kiinnittää erikseen huomiota vain nimimuotoihin Tarkilion ja Dunhirion, jotka edeltävät lopullista nimimuotoa Annúminas.[2]
 • T 2: Melko pian T 1:n jälkeen kirjoitettu teksti.[3] Pääotsikolla Of the Tale of Years in the latter ages ("Vuosien kirjasta myöhempinä aikoina") varutetussa johdannossa kerrotaan pääpiirteet ensimmäisen, toisen ja kolmannen ajan päättymiseeen liittyvistä tapahtumista, niiden kestosta vuosissa sekä Sormuksen vaiheista.[4] Tämän jälkeen otsikon The Second Age or the Black Years reckoned from the overthrow of Morgoth ("Toinen aika eli Mustat vuodet laskettuna Morgothin karkottamisesta") alla seuraa varsinainen toisen ajan annaali.[5] Christopher Tolkien kertoo kommentissaan tärkeimmistä vuosilukujen muutoksista.[6]
 • T (b): Ilmeisesti samaan aikaan T 2:n kanssa kirjoitettu teksti, josa kerrataan T (a):n laskelma númenorilaisten eliniästä sekä hahmotellaan toisen ajan kesto aikakausittain mutta hieman T (a):sta ja T 1:stä poiketen.[7] Christopher Tolkien pohtii kommentissaan tekstien keskinäisiä eroja.[8]
 • T 3: Kolmas verso annaalista on suurin piirtein kopio T 2:sta; siihen on lisätty ainoastaan yksi tapahtuma, Anárionin kaatuminen vuonna 3440. Jokseenkin kaikki Tolkienin tekemistä lukuisista muutoksista ja lisäyksistä on otettu mukaan seuraavaan versioon T 4, joten Christopher Tolkien on jättänyt T 3:n julkaisematta.[9]
 • T 4: Neljännen version pääotsikko on The Tale of Years in the Latter Ages ("Vuosien kirja myöhempinä aikoina") ja sen toista aikaa äsittelevän osuuden otsikko The Second Age ("Toinen aika"). Pääotsikon jälkeen esitetään edellisten versioiden tapaan lyhyt yhteenveto eri aikojen kestosta;[10] varsinainen annaaliosuus on huomattavasti pidempi kuin T 2.[11]
 • T 5: Amanuenssin oneella kirjoittama kopio T 4:stä. Tähän versioon Tolkien teki jälleen lukuisa muutoksia, mutta nyt hänen päätarkoituksensa oli lyhentää tekstiä, jotta se mahtuisi Kuninkaan paluuseen liitteitä varten varattuun tilaan.[12]
 • Númenorilaisia käsittelevä teksti: Vuoteen 3000 ta. jatkuva muutettu teksti katkeaa äkisti ja sitä seuraa yli 2000 sanan mittanen kuvaus númenorilaisista, heidän alkuperästään ja jakautumisestaan, Sauronin tulosta ja Númenorin tuhosta. Christopher Tolkien julkaisee osia tästä tekstistä.[13] Christopher Tolkienin mukaan hänen isänsä oli ilmeisesti annaalia korjatsaan päättänyt, että Sormusten herraan täytyi liittää jonkinlainen, Vuosien kirjasta erillinen kertomus Westernessen historiasta. Teksti löysi lopulta paikkansa Sormusten herran liitteestä A. Tekstistä on kaksi koneella kirjoitettua versiota; Tolkien käytti jälkimmäistä liitteen A tekstiä viimeistellessään.[14]

Viitteet

 1. HoMe XII, s. 166-167.
 2. 2,0 2,1 HoMe XII, s. 167.
 3. HoMe XII, s. 167-168.
 4. Sormus katosi noin 3000 vuotta ennen Frodon aikaa; Déagol löytää sen noin 1100 vuotta Isildurin kuoleman jälkeen; Sormus oli Klonkulla noin 1900 vuotta (HoMe XII, s. 168).
 5. HoMe XII, s. 168-169.
 6. HoMe XII, s. 169-170.
 7. HoMe XII, s. 170-171.
 8. HoMe XII, s. 171-172.
 9. HoMe XII, s. 172.
 10. HoMe XII, s. 172-173.
 11. HoMe XII, s. 173-177.
 12. Ks. Chriistopher Tolkienin kommentti sekä otteet muutetuista tekstikohdista: HoMe XII, s. 177-180.
 13. HoMe XII, s. 181-183.
 14. HoMe XII, s. 181.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia