The Genealogies (The Lost Road)

Kohteesta Kontuwiki

The Genealogies ("Sukupuut") on Christopher Tolkienin teoksen The Lost Road liitteisiin kirjoittama selostus isänsä 1930-luvulla laatimien sukupuiden "tietyitä yksityiskohdista, joita ei löydy muualta".[1] Christopher Tolkienin mukaan nämä sukupuut kuuluvat "olennaisesti yhteen varhaisimpien Beleriandin annaalien kanssa" ja tämä "pieni käsikirjoitus" sisältää "haltiaruhtinaiden, ihmisten isien (engl. Fathers of Men) kolmen huoneen sekä itäläisten (engl. Eastern Men) sukutauluja", mutta hän ei pitänyt tarpeellisena julkaista niitä kokonaisuudessaan.[1]

Christopher Tolkienin luettelemat yksityiskohdat ovat:

Uusia henkilöitä:[1]

Ihmisten sukutaulussa on useita syntymä- ja kuolinvuosia, jotka puuttuvat Beleriandin annaalien kaikista versioista.[1]

Sukutaulujen lisäksi mukana on qendin (haltioiden) jakautumisen eri heimoihin sisältävä kaavio, joka sisältää heimojen useita eri nimivariantteja.[3] Mukana on myös monia nimiä, jotka puuttuvat Quenta Silmarillioniin kuuluvasta luettelosta, jonka ensimmäinen versio tämä luettelo on.[4]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 HoMe V, s. 403.
  2. Vanhemman pojan nimi on muodossa Halmir, myöhemmissä tarinoissa Haldir.
  3. HoMe V, s. 403-404.
  4. Ks. HoMe V, s. 215 [alaviite *], 219 [kommentaari].