Tarhuri

Kohteesta Kontuwiki

Tarhuri (engl. Gardner) oli kontulainen hobittisuku. Ensimmäisenä sukunimen otti ilmeisesti käyttöön Sormuksen saattueen Samvais Gamgin vanhin poika Frodo Tarhuri,[1] joskin mestari Samvaisin sanotaan olevan Tarhuri-suvun perustaja.[2]

Neljännen ajan kuluessa Frodo Tarhurin jälkeläiset saavuttivat Konnussa vaikutusvaltaisen aseman. Tarhurit perivät ilmeisesti Samvaisilta Hobittilan Repunpään, sillä Samvaisin esikoistytär Elanor muutti asumaan Alistorniaisiin Länsikairaan.[3] Tarhuri-suvun myöhäisin tunnettu jäsen on 1501 kl. syntynyt Harding, Frodo Tarhurin pojan Holfastin poika.[4]

Elanor Gamgista alkunsa saaneen Mesikersojen suvun ja Tarhureiden voitaisiin katsoa ilmentävän Samvais Gamgin saavuttamaa ja jälkipolviin heijastunutta arvonnousua kahdella eri tasolla: Mesikersat saivat hoivaansa Länsikairan Punaisen kirjan ja heidät voidaan siten nähdä kulttuurisen ja henkisen kehityksen ilmentyminä, Tarhurit taas perivät alkuaan vauraalle Reppuli-suvulle kuuluneen Repunpään ja epäilemättä myös sen tilukset Kukkulan ympäriltä – he siis ilmentävät materiaalista ja yhteiskunnallista nousua.

Viitteet

  1. TSH, liite C, "Sukupuita (hobittien)", s. [499] / 951 / 477 / [588] / [1143] (sukupuu "Mestari Samvaisin sukupuu").
  2. TSH, liite C, "Sukupuita (hobittien)", s. *** / *** / *** / *** / 1137. Lisäksi Samvaisia kutsutaan "Sam Tarhuriksi" Tarun Sormusten herrasta kalentereita käsittelevässä Liite D:ssä (TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / *** / *** / 1150).
  3. TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. *** / *** / *** / *** / 1136.
  4. TSH, liite C, "Sukupuita (hobittien)", s. [499] / 951 / 477 / [588] / [1143] (sukupuu "Mestari Samvaisin sukupuu"). Siihen, että Tarhurit omistivat Repunpään, viittaa myös Hardingista sukupuussa käytetty nimi "Kukkulan Harding".