Satumaa ja Utumaa

Kohteesta Kontuwiki

Satumaa ja Utumaa (engl. Aerie and Faerie[1]) ovat kaksi mielikuvitusmaata, jotka esiintyvät Bilbo Reppulin laatimassa runossa Harhailua.[2]

Runon sankari, "viestinviejä, matkaaja ja harhaaja ja veijari",[3] laatii matkoillaan itselleen korallista ja jaspiksesta sotisovan sekä aseistautuu säilällä. Tämän jälkeen "Hän haastoi urhot Satumaan | ja Utumaankin haltiat.".[4]

J. R. R. Tolkien toteaa Tom Bombadilin seikkailujen esipuheessa, että Bilbon runossaan käyttämät paikannimet ovat "vain haltiatyylisiä mukaelmia, eivät itse asiassa haltiakielisiä ollenkaan."[5]

Viitteet

  1. Suomennoksen "Satumaan" voisi ajatella lähinnä vastaavan engl. nimeä Faerie ja "Utumaan" nimeä Aerie, vaikka ne ovatkin toisessa järjestyksessä kuin alkutekstissä (mikä ei sinänsä ole merkityksellistä).
  2. TBS 3, Harhailua, s. 24-27 / *** (engl. Errantry). Bilbo Reppulista runon tekijänä, ks. TBS, Esipuhe, s. 8 / ***.
  3. TBS 3, Harhailua, s. 24 / ***.
  4. TBS 3, Harhailua, s. 25 / *** (engl. ...and terrible his rivalry | with elven-knights of Aerie | and Faerie...).
  5. TBS, Esipuhe, s. 8 / ***. Englanninkielisessä alkutekstissä (The Adventures of Tom Bombadil, Preface) Tolkienin tässä yhteydessä luettelemien paikannimien Derilin, Thellami, Belmari (engl. Derrily, Thellamie, Belmarie) lisäksi mainitaan vielä Aerie, joka on jätetty pois suomennoksesta.