Sîr Ninglor

Kohteesta Kontuwiki

Sîr Ninglor on Kurjenmiekkajoen sindarinkielinen nimi. Nimi ei tiettävästi esiinny Tolkienin kertomuksissa, mutta se on mukana Sormusten herran yleiskartassa käännetyn nimen lisäksi.[1]

Lisäksi Tolkien mainitsee nimen kahdesti Keskeneräisten tarujen kirjassa julkaistuun myöhäiseen[2] kertomukseen "Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmä" liittämissään huomautuksissa, jotka Christopher Tolkien on julkaissut kertomuksen loppuviitteinä. Molemmilla kerroilla nimi Sîr Ninglor on sulkumerkkien sisällä käännetyn nimen Kurjenmiekkajoki jälkeen.[3]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Sîr Ninglor alkuosa sîr tarkoittaa 'jokea'[4] Loppuosa ninglor tarkoittaa 'kurjenmiekkaa' joen nimen käännöksen perusteella tai kirjaimellisesti 'kultaista vesikukkaa'. Sana esiintyy Kurjenmiekkakenttien sindarin- tai nandorinkielisessä[5] nimessä Loeg Ningloron monikon genetiivissä. Christopher Tolkien antaa tälle nimelle käännöksen Pools of the golden water-flowers, suom. "Kultaisten vesikukkien altaat" Keskeneräisten tarujen kirjan sanastossa.,[6] Sanan ninglor elementit ovat nähtävästi nîn 'märkä, vetinen'[7] ja glor (< glaur) 'kulta'.[8]

Viitteet

  1. TSH, Karttaliite (kartta: Keski-Maan läntiset osat kolmannen ajan lopulla).
  2. Tekstin summittaisesta ajoittamisesta, ks. KTK, Esipuhe, s. 18.
  3. KTK 3.I, Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmä, s. 383 (viite 13); KTK 3.I, Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmä, s. 384 (viite 14).
  4. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 440 / 384 (s.v. sîr); Etymologies s.v. SIR- (HoME V, s. 385). – Vrt. esim. Sîr Angren (Rautkymi), Sirannon "Porttivirta", Ossiriand "Seitsemän virran maa".
  5. Monikon genetiivin pääte -on viittaa salohaltiakieleen, ks. Paul Strack, Eldamo s.v. Loeg Ningloron. Vrt. myös Caras Galad(h)on. Päätteestä -on: Nandor (kieli).
  6. KTK, Sanasto, s. 594.
  7. J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 52, 61.
  8. Etymologies s.v. LÁWAR- (HoME V, s. 368), GLAW(R)- (alkuperäinen selitys, joka myöhemmin korvattiin toisella) (HoME V, s. 358). Monitavuisissa sanoissa glaur muuttuu muotoon glor, lor.