Ras Mewrim

Kohteesta Kontuwiki

Ras Mewrim tai Bar-in-Mŷl oli niemimaa Falasissa Eglarestin vuonon etelärannalla.[1]

Nimi Ras Mewrim esiintyy ainoastaan Tolkienin 1950-luvulla laatimassa "toisessa Silmarillionin kartassa".[2] Esseessä Quendi and Eldar puolestaan mainitaan Bar-in-Mŷl, joka on käännetty "Lokkien kodiksi" (engl. Home of the Gulls).[3] Esseen koneella kirjoitetussa käsikirjoituksessa luki alun perin Bar-in-Gwael, mutta Tolkien muutti nimen muotoon Bar-in-Mŷl samalla kun hän lisäsi nimen käännöksen.[4]

Nimistä

Sindarin sana ras tarkoittaa 'sarvea' ja esiintyy monissa paikannimissä;[5] Nimessä Ras Morthil sana ras viittaa myös 'niemeen', mikä on yhtä lailla ymmärrettävää ("rannikon sarvi") kuin sanan käyttäminen vuorenhuipuista.[6]

Sindarin (oik. noldorin) maew (huom. nimen kirjoitusasu mew) tarkoittaa 'lokkia',[7] Sanat mŷl ja nimen aiemman version gwael eivät esiinny muualla, mutta Tolkienin oman käännöksen perusteella niiden täytyy myös tarkoittaa 'lokkia'. Mŷl voi hyvinkin olla peräisin samasta juuresta (MIW-) kuin maew, mutta gwael on luultavasti peräisin tuntemattomasta W-alkuisesta juuresta.[8]

Nimen Ras Mewrim lopussa esiintyvä pääte -rim on kollektiivimonikon tunnus,[9] Nimen Bar-in-Mŷl alkuosan elementti bar tarkoittaa 'kotia, asuntoa'.[10] In on monikon artikkeli, jota käytetään myös genetiivirakenteissa.[11]

Viitteet

 1. Ks. Silm., Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta. Nimeä ei ole merkitty karttaan, mutta niemimaa näkyy kartassa Eglarestin eteläpuolella.
 2. HoMe XI, s. 184 [ruutu H4], 190.
 3. HoMe XI, s. 379-380.
 4. HoMe XI, s. 418 [viite 8]. – Yhdessä kopiossa myös lyijykynällä tehty muutos -in- > -i-.
 5. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 439 / 383 (s.v. ras). Vrt. esim. Caradhras 'Punasarvi'.
 6. Keskustalua sanan merkityksestä, ks. myös David Salo, Re: Quenya for _ras_; Cair Andros (TolkLang 21.43, 18.11.1996; luettu 14.5.2020); Petr Strossa, Re: Quenya for _ras_ (TolkLang 21.70, 27.11.1996; luettu 14.5.2020).
 7. Etymologies s.v. MIW- (HoMe V, s. 373).
 8. Vrt. D. Salo, A Gateway to Sindarin, s. 260.
 9. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 439 / 383 (s.v. rim). Ks. myös Sindar - jalo kieli : Substantiivi : Kollektiivimonikko.
 10. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 431 / 375 (s.v. bar).
 11. Sindar - jalo kieli : Artikkelit.