Quenya-suomi sanaluettelo

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta QSS)

Johdanto

Sanaluettelon on laatinut Helge K. Fauskanger; se on peräisin hänen Ardalambion –sivustoltaan (päivitetty viimeksi 22.8.2013 [tark. 12.3.2020]), jossa sen nimenä on Quettaparma Quenyallo. Suomennoksessa yksittäiset sanat toimivat myös linkkeinä. Mahdolliset korjaukset ja lisäykset sanaluettelon asiasisältöön pyydetään tekemään erillisiin artikkeleihin näiden linkkien kautta; täten sanaluettelon tekijän osuus ei sekoitu lisäyksiin. Käännösvirheet ja kirjoitusvirheet sen sijaan on syytä korjata tähän tekstiin. (Huom. Johdantoon on lisätty joitakin lyhenteitä ja kielioppitermien selityksiä, joita ei ole alkuperäisessä sanaluettelossa.)

Jotta tiedostokoko ei paisuisi liian suureksi, sanaluettelo on jaettu erillisiin artikkeleihin aakkosittain:


Quenya-suomi sanaluettelo
englanninkielinen alkuteos:
Helge K. Fauskanger, Quettaparma Quenyallo

Sanaston suomennostyö etenee sen laajuuden vuoksi valitettavan hitaasti. Valmiit osuudet erottuvat lihavoituina.

Merkit

 • † = runollinen tai arkaainen sana (esim. †él "tähti", tavallinen sana on elen) tai tavallisen sanan runollinen tai arkaainen merkitys (esim. russë "säihkyminen, †miekanterä")
 • * = todentamaton muoto
 • ** = väärä muoto
 • # = sana joka tunnetaan vain yhdyssanoista tai taivutetusta muodosta (esim. #ahya-).
 • Hakasulkeet [ ] tarkoittavat Tolkienin yliviivaamia muotoja.

Lyhenteet

Lähteet

Kielioppitermit

 • adj. = adjektiivi
 • adv. = adverbi
 • frekv. = frekventatiivi
 • fut. = futuuri
 • gen. = genetiivi
 • inf. = infinitiivi
 • interj. = interjektio (huudahdus)
 • konj. = konjunktio (sidesana)
 • menn. a. = mennyt aikamuoto
 • mon. = monikko
 • perf. = perfekti
 • pron. = pronomini
 • v. = verbi
 • yks. = yksikkö

Kirjoitusasu

Tämän sanaston kirjoitusasu on säännöllistetty:

 • c eikä k paitsi muutamissa nimissä
 • x eikä ks
 • pitkät vokaalit on merkitty aksentilla, esim. á, eikä vaakaviivalla tai sirkumfleksillä (ā, â)
 • erokepisteitä eri tavuihin kuuluvien vokaalien merkinnässä käytetään kuten suurimmaksi osaksi TSH:ssa

Lähteiden kirjoitusasu on yleensä huomioitu, esim.

 • ("k") sanan jäljessä ilmoittaa, että Tolkienin tekstissä on k eikä c
 • Kun sanassa s edustaa varhaisempaa Þ-konsonanttia (äännetään kuten th englannin sanassa thing), ja se olisi kirjoitettava tengwarin súlë-merkillä eikä silmë-merkillä (vaikka Tolkien itse jätti tämän huomiotta joko tarkoituksella tai vahingossa), tämä ilmaistaan välittömästi sanan jälkeen seuraavalla merkinnällä (Þ). Katso esim. asëa aranion
 • Kun sanassa n edustaa varhaisempaa äng-äännettä (kirjoituksessa ñ) ja se olisi kirjoitettava mieluummin tengwarin noldo-merkillä kuin tengwarin númen-merkillä, tämän merkkinä on (ñ) välittömästi kyseisen sanan jälkeen (katso esim. Noldomar). Kun sana on kirjoitettu lähteessä ñ-kirjaimella, tämän merkkinä on ("ñ") välittömästi kyseisen sanan jälkeen (katso esim. nandë #2).

Kielioppitermejä

 • obliikvisijat: muut sijamuodot kuin nominatiivi

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.