QS

Kohteesta Kontuwiki
Edeltäjä:
Q
Käsikirjoitus
QS (Quenta Silmarillion)
(sekä QS(A), QS I, QS(B), QS II, QS(C), QS(D), QS(D), QS(E) )
Seuraaja:
LQ 1

Kuvaus

QS: "Alun perin kaunis ja tyylikäs käsikirjoitus" (luvut 1-11), johon on tehty käsin muutoksia "hyvin huolellisesti, yleensä pyyhittyihin kohtiin" lähinnä kolmen ensimmäisen luvun osalta (HoME V, s. 199). Aiempia luonnoksia ei ole säilynyt. – Christopher Tolkien on julkaissut alkuperäisen QS:n lukujen 4-11 tekstin (HoME V, s. 227-291).
Koneella kirjoitettu kopio kolmesta ensimmäisestä luvusta (HoME V, s. 199) – Christopher Tolkien on julkaissut koneella kirjoitettujen lukujen 1-3(a-c) tekstin (HoME V, s. 204-226).

Luvut 12-15 (Berenin ja Lúthienin tarina), 16-17 ja Silmarillionin päätös:

QS(A) (tarinan alkuosa, noin 2500 sanaa): "Hyvin karkeatekoinen käsikirjoitus", ilmeisesti ensimmäinen harjoitelma tarinan proosaversioksi Quentan jälkeen (HoME V, s. 292).
QS I: ilmeisesti QS(A):n pohjalta siististi kirjoitettu jatko QS-käsikirjoitukseen lukujen 12-13 osalta, jätetty kesken koska tuntui muodostuvan liian pitkäksi. Ensimmäistä sivua lukuun ottamatta poistettu QS-käsikirjoituksesta (HoME V, s. 293).
QS(B) (luonnos koko tarinasta lyhyempää versiota varten): QS I:n ensimmäinen sivu on säilytetty (HoME V, s. 292-293).
QS II (luvut 12-14) kirjoitettu QS-käsikirjoitukseen QS(B):n pohjalta; ensimmäinen sivu peräisin QS I:stä. Käsiala muuttuu lievästi toiseksi viimeisellä sivulla (HoME V, s. 293).
QS(C) (Berenin ja Lúthienin tarinan loppuosa, luku 16, luvun 17 alkuosa): kirjoitettu väliaikaiseksi tarkoitettuna käsikirjoituksena sillä välin kun QS on Stanley Unwinin luettavana marras-joulukuussa 1937 (HoME V, s. 293). – Katso myös HoME V, s. 306-309: QS(C):n osuus luvusta 16.
QS(D) (luvun 16 puolivälistä lukuun 17, hieman pidemmälle kuin QS(C) ): uusi hieman siistimpi versio, edelleen ilmeisesti QS:n ollessa Allen & Unwinilla (HoME V, s. 293-294). – Katso myös HoME V, s. 309-323: QS(D):n osuus luvuista 16 ja 17.
QS, luku 15: Vuonna 1951 Tolkien lisäsi luvun 15 QS-käsikirjoitukseen (joka tähän asti oli loppunut QS II -osuuteen) ilmeisesti QS(C):n ja siihen tehtyjen korjausten pohjalta (HoME V, s. 294).
Huom. Christopher Tolkienin yhteenveto lukujen 12-15 (Berenin ja Lúthienin tarina) tekstihistoriasta.
QS(E) (Quenta Silmarillionin päätös): sivunumerolla 55 alkava siisti käsikirjoitus, jota on korjailtu eri aikoina (HoME V, s. 323-324). – Teksti jatkaa Quentan toisen version (Q II) sivun 54 tekstiä ja on siten uusi versio Q II:n loppuosasta. Tämän todistaa myös Q-käsikirjoitukseen kirjoitettu huomautus: "36-54 kuuluu yhä pääversioon, koska sitä ei ole tarkistettu" (HoME V, s. 323). Q:n sivulla 36 oleva teksti sijoittuu kohtaan johon QS(D) päättyy. – QS(E):n teksti ja Christopher Tolkienin kommentaari: HoME V, s. 324-338.
Painettu Silmarillion ja QS: Christopher Tolkienin painettuun Silmarillioniin toimittama Berenin ja Lúthienin tarina (luku 19) perustuu pääosin QS I -osuuteen sen loppuun saakka (suomennoksen s. 212, lauseen "...mutta he hymyilivät ja poistuivat huoneesta" loppuun asti), ja tämän jälkeen osuuteen QS II ja vuonna 1951 siihen lisättyyn lukuun 15. Mukana on myös otteita runomuotoisesta Leithianin laulusta sekä "Harmaista annaaleista" (HoME V, s. 298). – Christopher Tolkienin kommentaari painettuun Silmarillioniin tehdyistä muutoksista: HoME V, s. 298-306.

Ajoitus

Jätetty kesken vuoden 1937 lopulla. Joitain korjauksia sekä koneella kirjoitettu kopio alkuluvuista tehty vuoden 1937 joulukuun ja vuoden 1938 tammikuun aikana. (HoME V, s. 199–200.)