Puuportti

Kohteesta Kontuwiki

Puuportti (engl. Gate of Wood) oli ulkoa päin ensimmäinen Gondolinin seitsemästä portista, jotka vartioivat valtakunnan ainoaa sisäänpääsytietä Orfalch Echorin rotkoa.[1] Portti sijaitsi rotkossa Uloimman vartion luolan jälkeen alkavan suoran käytävän jälkeen, jossa Echoriathin läpi vienyt tunneli[2] loppui ja varsinainen rotko alkoi. Portti oli leveän holvin alla, jonka molemmilla puolilla oli kallioon hakattuja korkeita pylväitä. Pylväiden välissä "riippui tanakka upeasti veistetty puinen ristikkoportti joka oli koristettu rautanauloin" ja joka avautui kosketuksesta äänettömästi.[1] Portin vartiostoa ei kuvailla Tuorin ja Voronwën tarinassa lainkaan, mutta kun he saapuivat viimein perille, heidän mukanaan oli Gondolinin armeijan osasto, jossa "kaikki Seitsemän portin seitsemän vartiostoa olivat edustettuina".[3] Mutta Aredhelin ja Maeglin paetessa Gondoliniin he saapuivat "Gondolinin ulommalle portille ja vuorenalaisen tumman vartion (engl. Dark Guard) luo.[4] Tämä "tumma vartio" tarkoittanee kuitenkin samaa kuin Uloin vartio, jonka asemapaikka oli ennen porttia.

Portin jälkeen alkoi kivetty tie, joka nousi jyrkästi ylöspäin välillä portaina ja välillä kallionrinteessä. Noin neljännespeninkulman jälkeen tultiin toiselle portille, Kiviportille.[5]

Puuportin, kuten kaikki kuusi ensimmäistä porttia, oli Turgon rakennuttanut ennen Nirnaeth Arnoediadia.[6] Kuvaus portista liittyy kertomukseen Tuorin ja Voronwën matkasta Gondoliniin.

Portti mainitaan kertomuksessa Tuorin ja Voronwën tulosta Gondoliniin[7] sekä kertomuksessa Aredhelin ja Maeglinin ja heitä seuranneen Eölin tulosta Gondoliniin Nan Elmothista.[8]

Muita nimiä

 • Ensimmäinen portti (engl. First Gate)[9]
 • Gondolinin ulompi portti (engl. Outer Gate of Gondolin)[10]
 • Tumma portti (engl. Dark Gate)[11]
 • Vartioitu portti (engl. Guarded Gate)[12]
 • sisäportti? (engl. inner gate)[13]

Viitteet

 1. 1,0 1,1 {GT, Viimeinen versio, s. 205-206 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 67 / 61-62.
 2. GT, Viimeinen versio, s. 202-206 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 64-67 / 59-62.
 3. GT, Viimeinen versio, s. 214 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 73 / 66.
 4. Silm. 16, Maeglin, s. 168 / 131.
 5. GT, Viimeinen versio, s. 208 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 68 / 63.
 6. Gondolin valmistui vuonna 116 av. (Harmaat annaalit, HoMe XI, s. 44).
 7. GT, Viimeinen versio, s. 206, 208 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 67, 68 / 62, 63; Silm. 23, Tuor ja Gondolinin tuho, s. 301 / 245.
 8. Silm. 16, Maeglin, s. 168-169 / 131.
 9. GT, Viimeinen versio, s. 205 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 68 / 62. Kirjoitusasu Keskeneräisten tarujen kirjan vuoden 1986 laitoksessa: "ensimmäinen Portti".
 10. Silm. 16, Maeglin, s. 168 / 131. Kirjoitusasu vuoden 1979 laitoksessa: "Gondolinin Ulompi Portti".
 11. Silm. 16, Maeglin, s. 169 / 131. Kirjoitusasu vuoden 1979 laitoksessa: "Tumma Portti".
 12. GT, Viimeinen versio, s. 202 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 64 / 59. Kirjoitusasu Keskeneräisten tarujen kirjan vuoden 1986 laitoksessa: "Vartioitu Portti".
 13. Silm. 23, Tuor ja Gondolinin tuho, s. 301 / 208. Tekstissä kerrotaan ensin, että Tuor ja Voronwë tulivat "Gondolinin piiloportille", joka tarkoittaa ilmeisesti sisäänkäyntiä Echoriathin ulkomuurissa, ja kulkivat sitten käytävän läpi sisäportille, jossa heidät otettiin vangiksi. Mutta tämän jälkeen heidät vietiin "Orfalch Echorin syvää kuilua myöten jossa oli seitsemän porttia" – ikään kuin "sisäportti" olisi ollut ennen ensimmäistä seitsemästä portista; kenties tässä tarkoitetaan Ulointa vartiota (ks. GT, Viimeinen versio, s. 205 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 65-67 / 60-61).

Aiheesta muualla